Oy Metsä-Botnia Ab:n osavuosikatsaus 1-3/2001


            
* Liikevaihto 340,1 milj. euroa (335,7 milj.euroa tammi-maaliskuu 2000)
  * Liikevoitto 125 milj. euroa (108,1 milj.euroa)
  * Voitto ennen satunnaiseriä 123,8 milj. euroa (98,5 milj.euroa)
  * Investoinnit 26,4 milj. euroa (12,2 milj.euroa)
  * Sijoitetun pääoman tuotto 37,4 % (32,4 %)
  * Omavaraisuusaste 65,4 % (52,1 %)

Liikevaihto ja tulos

Oy Metsä-Botnia Ab:n kannattavuus parani viime vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna, mutta heikkeni edelliseen neljännekseen verrattuna. Voitto ennen
satunnaiseriä oli tammi-maaliskuussa oli 123,8 miljoonaa euroa, mikä on 26
prosenttia suurempi kuin vastaavana jaksona edellisvuonna (98,5 tammi-maaliskuu
2000). Liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 340,1 miljoonaa euroa
(335,7) ja liikevoitto 125,0 miljoonaa euroa (108,1). Sijoitetun pääoman tuotto
oli katsauskaudella 37,4 prosenttia (32,4 %) ja velkaisuusaste 34 prosenttia
(59,8 %). Maaliskuussa maksettiin omistajille osinkoja 176 miljoonaa euroa
vuodelta 2000, minkä jälkeen omavaraisuusaste on 65,4 prosenttia (67,1 %
31.12.2000). 

Markkinakatsaus

Sellun kysyntä on ollut heikkoa koko alkuvuoden. Norscanin varastot nousivat
helmikuussa kahteen miljoonaan tonniin, mutta laskivat maaliskuussa 96 000
tonnilla ja ovat maaliskuun lopussa 1,9 miljoonaa tonnia. Norscanin
sellutuottajat ovat lisänneet seisokkeja, sillä maaliskuussa käyntiaste laski
86 prosentista 81 prosenttiin. 
Havusellun hinta on laskenut vuoden alun 710 dollarista 620 dollariin
maaliskuun lopussa. Vastaavasti lyhytkuitusellun hinta on laskenut vuoden alun
795 eurosta 640 euroon. 

Lähikuukausina on odotettavissa lisäseisokkeja tarjonta- ja kysyntätilanteen
hallitsemiseksi. Kysynnän odotetaan elpyvän pikkuhiljaa, sillä asiakkaiden
varastotaso on alhainen. 
Lainerin tilauskanta on ollut alkuvuoden viime vuotta heikompi. Keskimääräinen
hintataso on pysynyt vuoden 2000 lopun tasolla. Vuoden 2000 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna hintataso oli alkuvuonna 15 % korkeampi. 

Toimitukset

Sellua toimitettiin ensimmäisellä neljänneksellä 481 208 tonnia, mikä on 21
prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Tuotantoa on
rajoitettu ensimmäisellä neljänneksellä vastaamaan kysyntää, yhteensä noin 86
000 tonnia. Lisäseisokkeja on vielä tulossa Kaskisissa, Raumalla ja Kemissä.
Myös Joutsenon tehdas pysähtyy huhtikuussa uuden kuitulinjan käynnistyksen
vuoksi. 

Kartongin toimitukset olivat ensimmäisellä neljänneksellä 74 781 tonnia, mikä
on 6 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Päällystämättömissä tuotteissa laskutuksesta on jääty jonkin verran jälkeen
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kovan kilpailun vuoksi.
Päällystettyjä tuotteita myytiin ensimmäisen neljänneksen aikana 14 prosenttia
enemmän kuin vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen aikana. Myös lainerin
tuotantoa on alkuvuodesta rajoitettu vastaamaan kysyntää. 

Investoinnit

Joutsenon sellutehtaan kuitulinjan 250 miljoonaa euroa maksava
kuitulinjainvestointi otetaan käyttöön toukokuun puolivälissä. Investoinnilla
nostetaan Joutsenon sellutehtaan kapasiteettia 200 000 tonnilla, mikä lisää
puunkäyttöä noin miljoonalla kuutiometrillä. Tuotannonlisäys menee kokonaan
Metsä-Botnian omistajien paperitehtaiden käyttöön. 

Lähiajan näkymät

Aasiassa sellun hintojen uskotaan jo saavuttaneen pohjalukemat. Lähikuukausina
sellun kysyntä ja tarjonta pysynevät tasapainossa ainoastaan voimakkaalla
tuotannon rajoittamisella. Uutta kapasiteettia tänä vuonna on tulossa
pääasiassa lyhytkuidussa. 

Suhteellisen kova hintakilpailu jatkunee päällystämättömissä lainereissa,
erityisesti Euroopan ulkopuolella. 

Lisätietoja:

Juha Pesonen, puh. 01046 94675

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa