Sellutehtaan esiselvityksen tekeminen alkaa Vologdan läänissä Venäjällä

Vologdan läänin ja Botnian edustajat ovat sopineet sellutehtaan vaatiman
esiselvityksen aloittamisesta Venäjällä Vologdan läänissä. Vologda sijaitsee
noin 400 kilometriä Moskovasta pohjoiseen. 

Esiselvityksen aloittaminen on jatkoa Botnian Venäjä-strategiaan, joka tähtää
metsäsektorin kehittämiseen Venäjän Euroopan puoleisessa maanosassa. Botnia on
jo aikaisemmin tutkinut Vologdassa puunhankinnan, metsätalouden ja teollisten
aktiviteettien kehittämistä. 

Osapuolet keskustelivat uusista sellutehdasinvestoinnin kannalta tärkeistä
kehittämistoimenpiteistä Suomessa pidetyssä kokouksessaan lokakuussa.
Kokouksessa päätettiin yhteisestä strategisesta toimikunnasta, jonka tehtävänä
on selvittää sellutehdasinvestoinnin peruselementit ja esitutkimukseen kuuluvat
työt. 

Vologdassa jatketaan ja laajennetaan jo aloitettua kestävän metsänhoidon ja
puunhankinnan kehittämistä. Tämä työ sisältää metsänhoidon, metsätiestön ja
puunkorjuun kehittämisen. 

Botnian tarkoituksena on kehittää Venäjällä yhteistyötä muiden
puunkorjuuyhtiöiden kanssa, jotta voitaisiin turvata selvityksen kohteena
olevan sellutehtaan raaka-aineen saanti. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa