Seppo Pursiainen johtajaksi Strategisiin Investointeihin

Dipl.ins. Seppo Pursiainen on nimitetty johtajaksi Strategiset investoinnit
-prosessiin 1.9.2001 alkaen. Hän raportoi Strategiset investoinnit -prosessin
johtajalle Timo Piiloselle. Hän vastaa nimetyistä kansainvälisistä projekteista
Metsä-Botniassa. 


Seppo Pursiainen on toiminut Joutsenon sellutehtaan johtajana vuodesta 1995
lähtien. Joutseno Pulpiin hän tuli vuonna 1984 Jaakko Pöyry Oy:n
projektipäällikön tehtävistä. Vuosina 1989-90 Pursiainen oli Sunds Defibratorin
palveluksessa Atlantassa, minkä jälkeen hän palasi Joutseno Pulpin
palvelukseen. 

Tilaa