Tammi-syyskuun tulos hyvä


            
• Liikevaihto 1 027,5 milj. euroa (971,1 milj. euroa tammi-syyskuussa 2006)
• Liikevoitto 159,9 milj. euroa (151,8 milj. euroa)
• Voitto ennen satunnaiseriä 150,6 milj. euroa (146,3 milj. euroa)
• Investoinnit 317,1 milj. euroa (412,4 milj. euroa)
• Sijoitetun pääoman tuotto 12,2 % (14,3 %)
• Omavaraisuusaste 62,8 % (68,4 %)
• Velkaisuusaste 34,1 % (16,1 %)

Osavuosikatsauksen luvut vastaavat IFRS-laskentaperiaatteita.

Botnian liikevaihto nousi yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kuusi
prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 1 027,5
miljoonaa euroa (971,1 milj. euroa 1-9/06). Sellua myytiin saman verran kuin
vastaavalla jaksolla edellisvuonna, 1 884 400 tonnia. 

Liikevoitto oli 159,9 miljoonaa euroa, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin
vuoden 2006 vastaavana ajankohtana (151,8 milj. euroa). Liikevaihto ja tulos
kasvoivat sellun vahvan hintakehityksen ansiosta. Merkittävimmät tulosta
heikentäneet tekijät olivat dollarin heikentyminen euroon nähden sekä
puuraaka-aineen hintojen nousu. 

Liikevoitto oli 159,9 miljoonaa euroa, mikä on viisi prosenttia enemmän kuin
vuoden 2006 vastaavana ajankohtana (151,8 milj. euroa). Liikevaihto ja tulos
kasvoivat sellun vahvan hintakehityksen ansiosta. Merkittävimmät tulosta
heikentäneet tekijät olivat dollarin heikentyminen euroon nähden sekä
puuraaka-aineen hintojen nousu. 

Sellumarkkinat pysyneet vakaina

Sellumarkkinat ovat pysyneet vakaina koko vuoden, ja sellun kysyntä on ollut
hyvä. Selluvarastot koko toimitusketjussa ovat vaihdelleet alhaisen ja
normaalin välillä. Puupula Suomessa, Venäjällä ja Indonesiassa on aiheuttanut
häiriöitä sellun tarjontaan ja ylimääräisiä seisokkeja on pidetty puupulan
takia. 

Sellun hinta on noussut tasaisesti vuoden aikana. Tammikuussa havusellun hinta
Euroopassa oli USD 730 ja lehtisellun USD 670. Vastaavat luvut syyskuussa 
olivat havusellulla USD 830 ja lehtisellulla USD 720. Hinnankorotukset jatkuvat
lokakuussa. 

Syksyllä sellun tarjontaa rajoittavat paikalliset metsuri- ja sellutuotannon
lakot Kanadassa ja Koreassa. Vuoden lopulla lähtee käyntiin uutta
lehtisellukapasiteettia yli 3 miljoonaa tonnia. Sen vaikutus markkinoilla näkyy
kuitenkin vasta vuoden 2008 aikana. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa