Tuotannonrajoituksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Oy Metsä-Botnia Ab ilmoitti 7.1.2009 rajoittavansa Suomen tehtaiden tuotantoa
merkittävästi vuoden 2009 aikana sellun kysynnän heikennyttyä ja hintojen
laskettua. Mahdollisia lomautuksia koskevat yt-neuvottelut on nyt saatu
päätökseen. 


Botnia rajoittaa Suomen tehtaillaan ensimmäisessä vaiheessa tuotantovauhtia
jatkuvasti. Yhtiö seuraa markkinatilanteen kehittymistä, ja mikäli markkina- ja
varastotilanne vaatii tuotannon rajoittamista edelleen,
tuotannonrajoitusseisokit suunnitellaan kullekin tehtaalle erikseen. Näiden
tuotannonrajoitusseisokkien aikana toteutetaan ensisijaisesti ennalta
suunniteltuja koulutuksia sekä pidetään kertyneitä vapaita ja lomia. 

Lisätietoja antaa tuotantojohtaja Ismo Nousiainen 050 5987378.

Tilaa