Turvallisuuskulttuuritutkimus antaa suuntaa kehittämiselle


            
Botnian työntekijöiden mukaan yritys on panostanut turvallisuudessa oikeisiin
asioihin. Syksyllä toteutetun turvallisuuskulttuuritutkimuksen mukaan
turvallisuuden kehittämisessä kaivataan kuitenkin vielä enemmän koko
henkilöstön yhteistä osallistumista. Riskinottoa hyväksytään myös vielä liikaa,
mitä voidaan kuitenkin selvästi vähentää kannustavalla esimiestyöllä. 

Tutkimus toteutettiin koko henkilöstölle, ja se tarjoaa selkeitä toimenpiteitä
tulevien vuosien turvallisuuden kehitystyölle yhdessä tuvallisuusmittareiden
kanssa. Botnian tavoitteena on nolla tapaturmaa viimeistään vuonna 2012.
Tavoitetta kohti ollaan menossa hyvää vauhtia: kuluvana vuonna tapaturmien
määrä on puolittunut edellisvuoteen verrattuna. 

Lue lisää tutkimuksesta ja turvallisuustyöstä Turvallisuus-sivulta.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Vuonna 2016 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa