Turvallisuuskulttuuritutkimus antaa suuntaa kehittämiselle


            
Botnian työntekijöiden mukaan yritys on panostanut turvallisuudessa oikeisiin
asioihin. Syksyllä toteutetun turvallisuuskulttuuritutkimuksen mukaan
turvallisuuden kehittämisessä kaivataan kuitenkin vielä enemmän koko
henkilöstön yhteistä osallistumista. Riskinottoa hyväksytään myös vielä liikaa,
mitä voidaan kuitenkin selvästi vähentää kannustavalla esimiestyöllä. 

Tutkimus toteutettiin koko henkilöstölle, ja se tarjoaa selkeitä toimenpiteitä
tulevien vuosien turvallisuuden kehitystyölle yhdessä tuvallisuusmittareiden
kanssa. Botnian tavoitteena on nolla tapaturmaa viimeistään vuonna 2012.
Tavoitetta kohti ollaan menossa hyvää vauhtia: kuluvana vuonna tapaturmien
määrä on puolittunut edellisvuoteen verrattuna. 

Lue lisää tutkimuksesta ja turvallisuustyöstä Turvallisuus-sivulta.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa