Uruguayn hallitus on myöntänyt Botnian sellutehdashankkeelle vapaakauppa-alueaseman

Uruguayn hallitus on myöntänyt Botnian suunnitteilla olevalle
sellutehdashankkeelle oikeuden vapaakauppa-alueasemaan. Oikeus astuu voimaan,
kun ympäristölupa on myönnetty. 


Vapaakauppa-aluetta hallinnoi Botnian tytäryhtiö Botnia Fray Bentos S.A., joka
maksaa vapaakauppa-alueoikeudesta sovitun vuosimaksun Uruguayn viranomaisille.
Päätös takaa Botnialle pitkällä tähtäimellä vakaan tulli- ja verotuskäytännön. 

Vapaakauppa-alueen tavoitteena on edistää tavaroiden ja pääoman liikkumista
teollistuneiden ja kehittyvien maiden välillä (ILOn määritelmä).
Vapaakauppa-alue on rajattu maantieteellinen alue, jolle kyseisen maan hallitus
myöntää vapaakauppa-aseman. Tavoitteena on houkutella ulkomaisia investointeja
ja siten luoda uusia työpaikkoja. Koko maailmassa on tällä hetkellä noin 5200
vapaakauppa-aluetta, jotka työllistävät noin 42 miljoonaa ihmistä. 

Botnia aloitti vuonna 2003 selvitykset sellutuotannon käynnistämisestä
Uruguayssa. Suunnitellun sellutehtaan sijaintipaikaksi on esiselvityksen
jälkeen valittu noin 20 000 asukkaan kaupunki Fray Bentos Länsi-Uruguayssa.
Sellutehtaan ympäristövaikutus-ten arviointi ja sosio-ekonominen tutkimus
valmistuivat maalis-huhtikuussa 2004. Päätös noin miljoona tonnia valkaistua
eukalyptussellua valmistavan sellutehtaan rakentamisesta tehdään erikseen. 

Tilaa