Uruguayn sellutehtaan puuraaka-aine varmistettu jo projektin alkuvaiheessa

Indonesialainen metsäntutkimuslaitos CIFOR on julkaissut tutkimuksen, jossa
otetaan kantaa muun muassa Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdasprojektiin.
Tutkimuksessa käsitellään lähinnä vanhoja projekteja vuosilta 1990-2004 ja
niiden riskejä. 

CIFOR käsittelee tutkimuksessaan Maailmanpankin ja IFC:n (International Finance
Corporation) roolia projektien rahoittamisessa sekä eri projektien riskejä.
Tässä yhteydessä kyseenalaistetaan Botnian Uruguayhin rakentaman sellutehtaan
puuraaka-aineen saanti sekä sellutehtaan ympäristövaikutusten arviointi ja
sosioekonominen tutkimus. 

Tutkimuksessa ja siitä julkaistussa lehdistötiedotteessa esiintyy täysin
paikkaansa pitämätöntä tietoa Uruguayn sellutehtaan puuraaka-aineen
saatavuudesta ja varmistamisesta. CIFORin tiedot perustuvat vanhoihin
tutkimuksiin ajalta ennen Botnian menoa Uruguayhin. CIFOR ei ole ollut
yhteydessä Botnian edustajiin eikä ole tehnyt mitään selvityksiä koskien
Botnian puuraaka-aineen hankintaa. 

Botnian sellutehtaan puuraaka-aineen saatavuus on varmistettu heti projektin
alkuvaiheessa. 70 prosenttia sellutehtaan tarvitsemasta puuraaka-aineesta
saadaan omilta viljelmiltä, ja 10 prosenttia tulee perheyhtiö Otequilta, joka
on yksi Uruguayn suurimmista yksityismetsänomistajista. Otequi-yhtiö on myös
yksi Botnia S.A.:n omistajista 9 prosentin osuudella. Loput, 20 prosenttia
ostetaan pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla yksityisiltä metsänomistajilta
sekä rahastoilta. Tämän lisäksi eukalyptusta riittää vielä vientiin
pitkäaikaisille asiakkaille. 

Botnian eukalyptusviljelmät Uruguayssa on FSC-sertifioitu. Uruguayssa ei ole
vanhoja metsiä eikä sademetsiä, joten Botnian sellutehtaan käyttämä
puuraaka-aine tulee kokonaisuudessaan viljelmiltä. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa