Ympäristöarvio ensimmäisten 6 kuukauden ajalta osoittaa Fray Bentoksen tehtaan toimivan sille asettujen standardien mukaisesti

Maailmanpankin alainen IFC julkaisi 10.7.2008 ensimmäisen Botnian Fray
Bentoksen käyvän tehtaan ympäristövaikutusten raportin. Tehdas käynnistyi
marraskuussa 2007, ja tämä raportti on tehty ensimmäisten kuuden kuukauden
toiminnan vaikutuksista. 

Arvioinnin suoritti riippumaton konsulttiyhtiö EcoMetrix Incorporated.
Raportissa todetaan, että tehdas toimii sekä ilma- että vesipäästöjen osalta
täysin IFC:n ennen tehtaan käynnistymistä julkaiseman CIS-tutkimuksen
(Cumulative Impact Study) sekä ympäristövaikutusten arvioinnin
(EIA=Environmental Impact Assessment) mukaisesti. Tehtaan päästöt ovat myös
selvästi Uruguayn ympäristöviranomaisten antamien luparajojen alapuolella. 

Tämä ensimmäinen, kuuden kuukauden toiminnan jälkeen tehty raportti sekä kaksi
vuosiraporttia, jotka tehdään vuosien 2008 ja 2009 lopussa, sisältyvät IFC:n ja
Botnian tekemään ympäristö- ja sosiaalisuunnitelmaan (Environmental and Social
Action Plan, ESAP). IFC:n rahoitussopimuksen ehdot edellyttävät, että ESAP on
laadittu ja sitä noudatetaan.

Liitteenä englanninkielinen "the ecometrix report" -raportti

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa

Liitteet & linkit