Edustajistoon valittiin paljon uusia jäseniä

Metsäliitto Osuuskunnan keväällä järjestetyssä edustajiston vaalissa valittiin 62 edustajiston jäsentä, joista 38 on uusia. Samassa vaalissa valittiin myös hankintapiirien piiritoimikuntien jäsenet, kaikkiaan 125 henkilöä. Äänestysprosentti nousi kolme prosenttiyksikköä ja oli 37,5.

”Äänestysaktiivisuus oli kohtalaisen hyvä verrattuna osuuskuntien keskimääräiseen vaaliaktiivisuuteen. Uutena näissä vaaleissa käytettiin tekstiviesti/postikorttimuistutusta, josta saatiin hyvät kokemukset ja pääosin positiivista palautetta jäsenistöltä. Tulemme kehittämään ja nykyaikaistamaan vaalijärjestelmäämme omistajajäseniltä saamamme palautteen pohjalta”, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen sanoo ja kiittää kaikkia vaaliin osallistuneita.

Vaalissa kullakin Metsäliiton omistajajäsenellä oli yksi ääni. Hyväksyttyjä ääniä annettiin kaikkiaan 46 948 kappaletta. Ahkerimmin äänestettiin Mikkelin piirillä, jonka äänestysprosentti oli 41,9. Muut samalle kymmenelle päässeet piirit olivat Jyväskylä ja Viitasaari – ­ molempien äänestysprosentti oli 40,4.

Uusi edustajisto ja uudet piiritoimikunnat aloittavat nelivuotisen toimikautensa 1. päivä heinäkuuta. Valittujen henkilöiden nimet on nähtävissä piireittäin vaalisivustolla.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa