Hoidetut metsät kestävät myrskyjä parhaiten

Viikonvaihteen Eino-myrsky havahdutti jälleen monet metsänomistajat miettimään, voiko metsänhoidolla vaikuttaa ennakoivasti myrskytuhoihin. Ensitietojen mukaan massiivisilta metsätuhoilta tällä erää vältyttiin.


"Parhaiten myrskyjä kestävät hyvin hoidetut metsät, joissa etenkin taimikonhoidot ja harvennushakkuut on tehty oikeaan aikaan ja oikeaan tiheyteen. Tällaisissa metsissä puilla on vahva juuristo ja järeä runko, jolloin ne kestävät myrskyjä ja muitakin mahdollisia tuhonaiheuttajia paremmin kuin hoitamattomat metsät”, Metsä Groupin metsänhoitopäällikkö Juho Rantala sanoo.

Metsänhoidon lisäksi myrskytuhoja voidaan Rantalan mukaan jossain määrin ehkäistä leimikon rajauksella. Tällöin pyritään muun muassa välttämään kapeita avohakkuiden tai pienten taimikoiden väliin jääviä vanhan metsän kaistaleita ja muutenkin jyrkkärajaisia vanhan metsän reunoja. ”Jos avohakkuu rajautuu vanhaan metsään, on myrskytuhon riski kuitenkin aina olemassa. Näissä tapauksissa riskiä voi hieman pienentää harventamalla puustoa kapeahkolta kaistaleelta avohakkuun reunoilta.”

"On hyvä muistaa, että suurin myrskytuhoriski kohdistuu aina vanhoihin metsiin, joiden kasvu on jo hidastunut ja arvokasvukin erilaisten tuhojen seurauksena kääntymässä negatiiviseksi. Kun huolehtii metsän uudistamisesta ajallaan, saa metsään kertyneen pääoman varmasti ja täysimääräisesti talteen ja uuden elinvoimaisen taimikon taistelemaan myrskyjä vastaan.”


Yhteys omaan metsäasiantuntijaan

”Eino sai aikaan suhteellisen pienialaisia tuhoja, monin paikoin puuta kaatui vain kymmeniä tai korkeintaan muutama sata runkoa”, ostopäällikkö Harri Hyppänen sanoo runsas vuorokausi myrskyn jälkeen.

Kaatuneet puumäärät ovat Hyppäsen mukaan monin paikoin liian pieniä koneelliseen korjuuseen. ”Jos tuulenkaatoja metsistä löytyy, kannattaa olla yhteydessä omaan metsäasiantuntijaan ja suunnitella hänen kanssaan myrskypuiden korjuun yhteyteen riittävän kokoinen hakkuutyömaa. Myrskypuiden korjuu on aina konetyötä”, Hyppänen korostaa.


”Metsäasiantuntijamme tekee myös tarvittaessa omistajajäsenen myrskytuhoalueella vahinkoarvion vakuutusyhtiötä varten. Myrskypuiden korjuu aloitetaan sopimusasiakkaiden metsistä – nyt tosin näyttää siltä, että Einon jäljiltä olevat myrskypuut pystytään korjaamaan osana normaalia korjuuta.”


Verkkokaupassa hyvä vakuutustarjous

Verkkokaupassa (www.metsaverkko.fi) on bonusoikeudellisille omistajajäsenille hyvä metsävakuutustarjous. OP-Pohjola tarjoaa ensimmäisen vuoden metsävakuutuksesta 40 prosentin alennuksen. Metsävakuutuskin kannattaa ottaa ennen tuhoa!

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa