Hyödynnä Taimiturva-tarjous ja varmista metsällesi hyvä alkutaival

Metsä Groupin Taimiturva-palvelun avulla metsäsi alkaa tuottaa heti alusta lähtien. Hyödynnä 30 euron hehtaarialennus ja tilaa Taimiturva metsäasiantuntijaltamme syyskuun loppuun mennessä.

Metsä Groupin operaatioesimies Lassi Käyhkö pyörähtelee onkivavan kanssa vuosi sitten perustetussa kuusentaimikossa Pielavedellä. Hän tekee Taimiturva-palveluun sisältyvää tarkastusta.

”Taimiturvaan sisältyy maanmuokkauksen, taimien ja istutuksen lisäksi se, että huolehdimme taimikon kasvusta, kunnes se on noin 1,3 metrin pituinen. Heti istutusta seuraavana vuonna tarkistamme työn laadun ja taimikon tiheyden”, Käyhkö kertoo.

Onkivavalle löytyy looginen selitys. ”Otan taimikosta ympyräkoealoja neljän metrin vavalla. Kun ympyrän sisään jäävien taimien lukumäärä kerrotaan kahdellasadalla, selviää, montako taimea hehtaarilla on. Tiedot kirjataan tietojärjestelmäämme ja raportoidaan metsänomistajalle.”

Vaivaton vaihtoehto

Taimiturvaa sopii etenkin metsänomistajille, jotka asuvat etäällä metsätilastaan tai ovat kiireisiä muissa töissään. Se on vaivaton vaihtoehto, joka takaa tuottavan metsän viiveettä uudistushakkuun jälkeen. Palvelu sisältää taimikolle myös vakuutuksen ja hintatakuun tarvittaville metsänhoitotöille.

”Kun havupuutaimikko on saavuttanut 1,3 metrin pituuden, meidän osuutemme päättyy. Hoidamme taimikkoa mielellämme senkin jälkeen, mutta tuo pituus takaa, että taimikko on selviytynyt kilpailusta pintakasvillisuutta vastaan. Tällöin edessä on jo paljon huolettomampia vuosia.”

Kuusi kasvun vuotta

Käyhkön tarkastamalla reilun kahden hehtaarin uudistusalalla taimien tulevaisuus näyttää valoisalle. ”Taimia löytyi 1 820 kappaletta hehtaarille, eli taimikko on täystiheä eikä tarvetta täydennysistutukseen ole.”

Tarkastuksen perusteella Käyhkö tekee taimikolle toimenpide-ehdotukset tuleville vuosille. Yleensä kuusi saavuttaa 1,3 metrin pituuden noin kuuden vuoden kuluttua istutuksesta. ”Uskoisin, että heinä ei muodosta täällä ongelmaa, joten seuraava toimenpide on varhaisperkaus noin viiden vuoden päästä”, Käyhkö päättelee. 

Tutustu Taimiturva-palveluun ja -tarjoukseemme.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa