Käydään yhdessä metsässäsi!

Näin kasvukauden päättyessä on hyvä tarkistaa taimikot sekä tämän kesän istutuksen ja viime kesän kylvön tulokset. Pyydä mukaasi metsäasiantuntijamme, joka tarvittaessa järjestää metsääsi ammattilaiset töihin.

”Metsänomistajan kannattaa käydä metsässään mahdollisimman usein, jotta se tulee tutuksi ja sitä ’ymmärtää’ paremmin”, metsäasiantuntija Keijo Vartiainen Loimaalta sanoo.

”Ainakin etelässä puut ovat vielä muutaman viikon lehdessä, joten esimerkiksi mahdollisen taimikonhoidon tarpeen havaitsee metsäkäynnillä hyvin. Havupuutaimikossa jo vähäinenkin lehtipuuvesakon kilpailu haittaa kasvua.”

Kuluneena kesänä vesakot kasvoivat huomattavan voimakkaasti. Varhaisperkauksen nopea tarve voikin yllättää metsänomistajan. Perkauksen ajoitus vaikuttaa sekä taimikon kasvuun että sen hoitokustannuksiin.

”Ajoitukseen puolestaan vaikuttavat kasvupaikka ja aikanaan käytetty uudistamismenetelmä. Kun metsänviljelystä on kulunut 4–6 vuotta ja havupuut ovat noin metrin mittaisia, metsikkö alkaa olla varhaisperkauksen tarpeessa.”

Kun varhaisperkaus tehdään oikeaan aikaan, sitä myöhemmin seuraava taimikonharvennus tulee edullisemmaksi, kun poistettava puusto on pieniläpimittaista ja työ sujuu nopeasti.

”Meiltä saa ammattilaisia myös taimikoiden harvennustyömaille. Taimikonharvennuksessa valitaan ensiharvennukseen asti kasvatettavat rungot ja pidetään taimikon kunto ja kasvuolosuhteet hyvinä. Kuusikossa se tehdään noin kolmen metrin ja männikössä viiden–kuuden metrin pituudessa. Kun taimikko hoidetaan hyvin, ensiharvennuksesta kertyy ainespuuta enemmän kuin hoitamattomasta”, Vartiainen huomauttaa.

Asiantuntija-apua metsänuudistamiseen

”Jo varttuneempien taimikoiden lisäksi on hyvä käydä tarkistamassa tämän kesän istutukset ja viimevuotiset kylvötyömaat. Jos ne eivät ole jostain syystä onnistuneet, taimikot kannattaa viljellä uudestaan mahdollisimman nopeasti. Jotta samaa virhettä ei tehdä toista kertaa, on syytä miettiä tarkoin, mitä uudistamismenetelmää, puulajia ja taimityyppiä käytetään. Meiltä löytyy tarvittaessa parhaat asiantuntijat auttamaan valinnoissa.”

”Myös muokkaustyöt ja taimet hoituvat kauttamme. Maanmuokkauksen ehtii teettää vielä syksyn kuluessa. Talven routa tiivistää muokkausta, ja istutustyöt voi aloittaa keväällä heti, kun maa on sula. Taimet ja siemenet hyvä varata jo nyt, sillä esimerkiksi männyn ja koivun taimia ei ole joka kevät kaikkein matti-myöhäisimmille riittänyt.”

Vartiainen kehottaa ottamaan yhteyttä omaan metsäasiantuntijaan ja sopia metsäkäynnistä tai jo tiedossa olevista töistä. ”Metsänhoito on syytä nähdä investointina. Taimikonhoidon ja harvennusten lisäksi on hyvä harkita myös lannoitusta – se antaa hyvän tuoton siihen sijoitetulle pääomalle. Ensi vuoden lannoitussuunnitelmat kannattaa laittaa vireille saman tien.”

Löydä oma metsäasiantuntijasi

 

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa