Kevätkelit kutsuvat sahan kahvoihin

Raivaussahan kanssa palstalla vietetty aika ei mene koskaan hukkaan.

Vaikka puunkorjuukelit ovat olleet haastavat, on poikkeuksellisen vähäluminen talvi tarjonnut Pohjois-Pohjanmaata myöten huippuolosuhteet raivaussahatöille. Moni metsänomistaja onkin antanut sahan soida läpi talven. Myös Metsä Groupin ammattimetsurit ovat aloittaneet ennakkoraivaus- ja taimikonhoitotyöt tavanomaista aiemmin.

- Omalta uraltani en muista yhtään näin erikoista talvea pohjoisen Keski-Suomen korkeudelta. Mutta raivaussahatöihin ihanteellisia päiviä on ollut paljon, sillä metsä on ollut pääosin kuiva ja lumeton, toteaa Viitasaarella metsäasiantuntijana pitkään työskennellyt Mikko Kauppinen.

Varttuneet taimikot työn alle

Huhtikuulla ennen kesän kasvukautta kannattaa Kauppisen mukaan suunnata sahan kanssa varttuneempiin taimikoihin sekä ennakkoraivauskohteille.

- Näissä kohteissa lehtipuuston vesominen ei enää tule haittaamaan havupuiden kasvua.

Taimikoiden varhaisperkaukset on sen sijaan viisainta ajoittaa kesäaikaan, jolloin lehti on jo puussa. Keskikesällä tehdyn perkauksen uskotaan vähentävän lehtipuiden vesomista, mutta selkeää tieteellistä näyttöä asiasta ei ole. Siksi Kauppinenkaan ei tyystin tyrmää varhaisperkauksen tekemistä ennen kasvukautta.

- Palstalle kannattaa mennä silloin kun itselle sopii, sillä raivaussahan kanssa metsässä vietetty aika ei mene koskaan hukkaan. Lehdettömään aikaan työ edistyy todella nopeasti, joten perkauksen voi tarvittaessa tehdä vaikka kahteen otteeseen, Kauppinen ohjeistaa.

Kemera-tuki lisäkannustimena

Huhtikuu on loistavaa aikaa paitsi raivaussahatöille, myös tilakäyntiin yhdessä Metsä Groupin metsäasiantuntijan kanssa. Hoitotöiden yhteydessä kannattaa kartoittaa hakkuutarpeet.

- Jos ei itse ehdi raivaustöihin, löytyy meiltä runsaasti ammattitaitoista työvoimaa. Vielä ennen touko-kesäkuun kiivainta istutuskautta voi hyvinkin saada metsurin töihin.

Hyvänä lisäkannustimena metsänhoitotöihin Kauppinen mainitsee taimikonhoitoon ja nuoren metsän kunnostukseen myönnettävät kemera-tuet.

- Tukijärjestelmän uudistaminen on kesken, joten tuet ovat toistaiseksi entisellä tasollaan. Metsänomistajan kannattaa ehdottomasti hyödyntää tämä valtiovallan kädenojennus metsäomaisuuden hoidossa. 

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa