Kiinnostaako sinua ehdokkuus edustajiston vaalissa?

27.9.2010

Metsäliitossa omistajajäsenet ovat mukana oman osuuskuntansa päätöksenteossa
paikallistasolta aina hallitukseen saakka. Kevättalvella pidettävässä vaalissa
valitaan osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävän edustajiston jäsenet
seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Saman vaalin pohjalta nimetään myös
piiritoimikuntien jäsenet. 

Metsäliitto-konserni kuuluu maailman kymmenen suurimman
metsäteollisuusyrityksen joukkoon. Jo tästä syystä ovat myös osuuskunnan
luottamustehtävät vaativia ja vastuullisia. 

- Toivomme ehdokkaiksi jäseniä, jotka ovat valmiita sitoutumaan Metsäliiton
kehittämiseen. Tärkeää on myös se, että luottamustehtäviin valittavat käyttävät
itse oman osuuskuntansa palveluita, jolloin he voivat antaa meille arvokasta
palautetta, pohtii Metsäliiton jäsenpalvelujohtaja Harri Hyppänen. 

Lisäksi Hyppänen haluaisi nähdä ehdokkaina monen ikäisiä ihmisiä sekä kumpaakin
sukupuolta. Ehdokkaat asetetaan helmikuussa, joten nyt on oikea aika harkita
omaa osallistumista vaalityöhön. 

Ehdolle voi asettua vaalipiirin täysivaltainen omistajajäsen, joka on
hyväksytty jäseneksi ennen vaalivuoden alkua. Vaihtoehtoisesti myös jäsenen
aviopuoliso on vaalikelpoinen. Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen taikka
Metsäliito palveluksessa oleva ei kuitenkaan pääse ehdokkaaksi. 

- Ehdokkuudesta kiinnostuneen omistajajäsenen kannattaa vuoden vaihteen jälkeen
osallistua oman piirin vaalitilaisuuksiin ja ilmoittautua sopivalle
valitsijayhdistykselle. Myös uusi omistajajäsen ehtii asettua ehdolle, kunhan
liittyy jäseneksi ennen vaalivuoden alkamista. Metsäliiton jäseneksihän pääsee,
kun omistaa kolme hehtaaria metsää, muistuttaa jäsenpalvelujohtaja. 

Vastuun myötä luottamushenkilöillä on paljon valtaa. Edustajisto päättää mm.
osuuskunnan tilinpäätöksen vahvistamisesta, ylijäämän käyttämisestä sekä
hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta.
Piiritoimikunnat puolestaan toimivat jäsenistön ja Puunhankinnan liiketoiminnan
paikallisina yhdyssiteinä. 

- Olemme viime vuosina laittaneet Metsäliitto-konsernia tuloskuntoon, ja
osuuskunta emoyhtiönä kehittyy nyt kovaa vauhtia. Perustehtävämme elää silti
hyvin tässäkin ajassa. Tavoitteenamme on myös 2010-luvulla kasvattaa
omistajajäsentemme metsäomaisuuden arvoa, sanoo Hyppänen. 

Vaalit pähkinänkuoressa:
- Jokaisesta 16 vaalipiiristä valitaan yksi edustaja jokaista alkavaa 2 300
jäsentä kohti 
- Vähintään 10 äänioikeutettua jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen ja
asettaa ehdokkaita helmikuussa 
- Postiäänestys järjestetään koko jäsenistölle maalis- ja huhtikuiden aikana
- Vaalituloksen laskennassa noudatetaan suhteellista vaalitapaa
- Uuden edustajiston ja uusien piiritoimikuntien nelivuotiskausi alkaa 1.7.2011

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa