Kuusi kiihdyttää korkeuksiin mättäältä

Oikein valitun maanmuokkausmenetelmän hyödyt konkretisoituvat viimeistään varhaisperkausvaiheessa.

Neljättä kesää istutuksen jälkeen kasvavat kuusentaimet kurottelevat heinäkuun lämmössä kohti korkeuksia lähes miehen mittaisina. Ja mikäpä on kurottaa, sillä kilpailevaa heinää tai vesakkoa ei juuri ole.

- Kun uudistamisketju on toteutettu huolella, on kääntömätästetyillä kuvioilla varhaisperkaustarve usein vähäinen tai sitä ei ole ollenkaan, kuvailee Metsä Groupin metsäasiantuntija Mikko Kauppinen taimikon keskellä.

Metsä Groupin kehittämässä maanmuokkausmenetelmässä kaivurilla kirjaimellisesti käännetään pala maanpintaa ylösalaisin samaan kohtaan, josta se on nostettu.

- Kääntömätästyksessä taimi saa kuohkean ja hieman ympäristöään korkeamman kasvualustan. Taimen ympäröi kivennäismaa, joka suojaa sitä tuholaisilta, mutta muualla uudistusalalla maanpinta säilyy lähes koskemattomana.

Niskalenkki kilpailijoista

Oikealla maanmuokkausmenetelmällä varmistetaan, että havupuun taimi saa otollisen kasvualustan. Tavoitteena on, että taimi ottaa rivakalla kasvulla nopeasti niskalenkin kilpailevasta kasvustosta. Kääntömättäässä taimen juuripaakku yltää alla olevaan humuskerrokseen, jolloin puu pääsee heti vankistamaan juuriaan kuohkeassa ja kosteassa maassa.

- Nopeasti tanakoituva ja pituutta kasvava taimi pärjää kilpailussa heinikkoa vastaan. Heinäys on työläs operaatio, joten on iso etu, jos oikealla uudistamismenetelmällä voidaan jopa kokonaan välttää tämä hikinen työvaihe, Kauppinen sanoo.

Säästöä taimikonhoidossa

Kääntömätästyksen hyödyt valkenevat metsänomistajalle viimeistään varhaisperkausvaiheessa. Kun maanpintaa on rikottu mahdollisimman vähän, ei havupuuntaimia haittaavaa vesakkoa pääse juuri syntymään.

- Varhaisperkaustyö nopeutuu kääntömätästyskohteilla huomattavasti. Iso ilo raivaajalle on myös se, että kääntömätästetyssä metsässä on helppo liikkua, sillä maa on tasaista. Metsänomistajan lompakossa tämä näkyy helposti sadankin euron säästönä raivauskuluissa hehtaaria kohden, tietää Kauppinen kokemuksesta.

Metsä Groupissa kääntömätästys on ollut käytössä jo useita vuosia.

- Hyviä tuloksia on nyt ilo esitellä omistajajäsenillemme.Kääntömätästys kasvattaakin jatkuvasti suosiotaan.

Naveroita kostealle maalle

Vaikka kääntömätästys on verraton menetelmä monella kohteella, Kauppinen muistuttaa, ettei se sovellu kaikkialle.

- Kääntömätästys sopii vähäkivisille kivennäismaille, joilla vesitalous on kunnossa. Veden vaivaamilla kohteilla tarvitaan usein naveromätästystä. Joskus menetelmää on tarpeen vaihtaa samankin työmaan alueella. Meillä on kokeneet ja koulutetut urakoitsijat, jotka viime kädessä valitsevat kulloinkin parhaiten sopivan muokkausmenetelmän.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa