Laki metsätuhojen torjunnasta aikaistaa puun kuljettamista metsästä

Vuoden alussa voimaan astunut uudistunut laki metsätuhojen torjunnasta vastaa pitkälti edeltäjäänsä eli lakia metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta. Tärkeimmät muutokset koskevat kuusipuutavaran kuljetuksen aikaistamista, kantojen kuljetuksen määräaikaa ja metsistä poistettavan vahingoittuneen puun määritelmää ja määriä.

Uudessa laissa kuusipuutavaran kuljettamista pois metsästä on aikaistettu, koska lämpimät keväät ovat aikaistaneet tuhohyönteisten parveilua. Syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu kuusipuutavara pitää kuljettaa pois metsästä Etelä-Suomessa 15. päivä heinäkuuta, Keski-Suomessa 24. päivä heinäkuuta ja Pohjois-Suomessa 15. päivä elokuuta mennessä.

Männyn osalta vastaavat takarajat ovat Etelä- ja Keski-Suomessa 1. heinäkuuta ja Pohjois-Suomessa 15. heinäkuuta. Lakiin on lisäksi kirjattu velvoite kuljettaa kesä–elokuussa kaadettu kuusi Etelä-Suomessa pois metsästä 30 päivän kuluessa hakkuusta.

Kantoja saa jatkossa varastoida tienvarressa kaksi vuotta, jos nosto on tehty tammi–heinäkuussa. Jos kannot on nostettu elo–joulukuussa, on pisin sallittu varastointiaika kaksi ja puoli vuotta. Poiskuljettamisesta vastaa aina puutavaran omistaja.

Myrskypuutkin on poistettava                 

Laki määrittelee rajat ja velvoitteet myös esimerkiksi myrskyissä vaurioituneiden puiden poistamiselle. Metsänomistaja on velvollinen poistamaan metsästä läpimitaltaan yli 10 senttimetriä olevat vahingoittuneet puut, joiden määrä ylittää hehtaarilla kuusella 10 ja männyllä 20 kuutiometriä.

Lähtökohtaisesti velvoite koskee myös metsälain nojalla suojeltuja ns. 10. pykälän erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja Natura 2000 -verkoston alueita. Näille alueille voi kuitenkin jättää lakirajan ylittävän määrän vahingoittuneita puita, kunhan ilmoittaa asiasta Suomen metsäkeskukselle.

Laiminlyönti voi johtaa korvausvelvollisuuteen

Lain asettamien velvollisuuksien laiminlyönti voi johtaa korvausvelvollisuuteen. Metsänomistaja on velvollinen korvauksiin, jos laiminlyönnin seurauksena toisen metsänomistajan puustoa kuolee yli 20 m3/ha tai puuston kasvu vähenee yli 10 m3/ha viiden vuoden aikana.

Korvausvelvollisuus koskee myös metsälain 10. pykälän kohteelle tai Natura 2000 -alueelle jätetyistä puista levinneitä tuhoja. Lain edellyttämä ilmoitus vahingoittuneiden puiden jättämisestä näille alueille ei poista korvausvelvollisuutta.

Luonnonsuojelualueilta levinneiden metsätuhojen aiheuttamat vahingot korvataan valtion varoista. Hakemukset tehdään vahinkoalueen Suomen metsäkeskuksen alueyksikölle.

Teksti: Juho Rantala, metsänhoitopäällikkö, Metsä Group

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 900 henkilöä.

Tilaa