Lannoituksella parannat metsäsi arvokasvua


            
29.9.2010
Metsälannoituksella voit lisätä huomattavasti metsäsi kasvua ja metsätaloutesi
kannattavuutta. Ensi vuonna Metsäliitto tekee lentolannoituksia helikopterilla
erityisesti Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueella sekä metsälannoitusta
metsätraktorilla Keski-Suomessa. Voit suunnitella metsäsi lannoituksen jo tänä
syksynä yhteyshenkilömme kanssa. 

- Metsän kasvatuslannoitus on kannattava sijoitus. Lannoitus lisää metsän
tilavuus- ja arvokasvua merkittävästi, mikä parhaimmillaan tarkoittaa
huomattavaa lisähakkuutuloa, kertoo Metsämannut Oy:n aluepäällikkö Matti Närhi. 

Metsänomistajan onkin paikallaan suunnitella ensi vuoden lannoitukset hyvissä
ajoin jo tänä syksynä yhdessä Metsäliiton yhteyshenkilön kanssa.
Metsälannoitukseen parhaiten soveltuvat kohteet löytyvät omasta
metsäsuunnitelmastasi. 

Käytännössä Metsäliiton asiantuntijat auttavat sinua valitsemaan lannoitukseen
soveltuvat metsäkohteet ja suunnittelevat metsälannoituksen.
Kasvatuslannoituskohteeksi soveltuu parhaiten vähintään 10 hehtaarin metsäalue. 

- Kasvatuslannoitus sopii metsäalalle, joka on ainakin kertaalleen harvennettua
ja jossa tehdään seuraava hakkuu noin 10 vuoden kuluttua. Ensimmäisen
lannoituksen jälkeen kohteessa voidaan tehdä myös uusintalannoitus tarpeen
mukaan ennen päätehakkuuta. Metsän kasvatuslannoitus on taloudellisesti
kannattavinta kuivahkojen ja tuoreiden kankaiden ja vastaavien havumetsissä,
ohjeistaa Närhi. 

Tavallisesti kasvatuslannoituksella parannetaan puuston kasvua lisäämällä
metsään esimerkiksi typpeä tai muita ravinteita, joita siellä on niukasti.
Terveyslannoituksella taas korjataan puuston ravinneperäisiä kasvuhäiriöitä
lisäämällä maaperään puuston kasvun kannalta välttämättömiä ravintoaineita.
Lannoitusvaikutus eli puuston lisääntynyt kasvu kestää metsätyypistä riippuen
6-10 vuotta. 

Metsälannoitus parantaa soveltuvilla kohteilla metsän kasvua merkittävästi.
Keski-ikäisten kangasmetsien lannoitusinvestoinnin tuotto on tyypillisesti
15-25 prosenttia, mikä merkitsee jo merkittävää lisähakkuutuloa hehtaarilla.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa