Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut -liiketoiminnan yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Metsä Groupin puunhankinnasta ja metsäpalveluista vastaavassa Metsä Forestissa 4.12.2013 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 15.1.2014.

Yhteistoimintaneuvottelujen perusteena olivat alustavat suunnitelmat operatiivisen ohjauksen tehostamisesta sekä Metsä Forestin rakenteen uudistamisesta toimintoja, tehtäväkohtaisia vastuita ja työnjakoa uudelleen järjestämällä.

Yhteistoimintaneuvottelut koskivat Metsä Forestin Suomen henkilöstöä, yhteensä 553 henkilöä. Neuvotteluissa olivat mukana kaikki muut henkilöstöryhmät paitsi Suomen organisaatioon kuuluvat metsurit sekä kansainvälisen puunhankinnan maayhtiöt.

Henkilöstön vähennystarve on enintään 30 henkilötyövuotta. Työnantaja tulee tekemään päätökset organisaatiorakenteista mahdollisimman pian yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen.

Tavoitteena on, että uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.4.2014.


Lisätietoja:
Juha Mäntylä, metsäjohtaja, Metsä Group, puh. 050 352 5528
Satu Holm-Jumppanen, viestintäpäällikkö, Metsä Group, puh. 050 305 4718

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa