Metsäliitto ja ProAgria yhteistyöhön sukupolvenvaihdoksissa


            
Metsäliitto Osuuskunta ja ProAgria Keskukset ovat allekirjoittaneet sopimuksen,
jonka mukaan ne tarjoavat metsätilan sekä maa- ja metsätilan
sukupolvenvaihdokseen liittyvät palvelut metsänomistajille yhteistyössä.
Kumppaneiden tavoitteena on tukea metsänomistajia niin, että metsien omistus
siirtyy luontevasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin seuraavalle
sukupolvelle. 

- Metsäliitto haluaa olla pitkäjänteinen kumppani, joka kulkee omistajajäsenen
rinnalla metsänomistamisen ensiaskelista aina sukupolvenvaihdokseen saakka.
Kannustammekin metsänomistajia hoitamaan metsäomaisuutta niin, että sen arvo
kasvaa ja metsät voidaan siirtää jälkipolvelle hyvin hoidettuina, kommentoi
jäsenpalvelujohtaja Harri Hyppänen. 

- Sukupolvenvaihdos on yksi merkittävimpiä palvelujamme. Tilan näkökulmasta se
on taitepiste ja uuden yrittämisen alku. Meille on tärkeää, että asiakkaamme
saavat parhaimman tarvitsemansa tuen ammattilaisiltamme ja verkostoiltamme.
Meille suunnittelu on mahdollisuus tavata henkilökohtaisesti uudet asiakkaamme,
toteaa puolestaan ProAgria Keskusten Liitosta toimitusjohtaja Jouko Setälä. 

Nyt lanseerattavat sukupolvenvaihdospalvelut ovat täysin uusi osa Metsäliiton
Metsäkori-nimistä palvelukokonaisuutta, joka joustaa metsänomistajan
tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Vaihdokseen liittyviä palveluita ja
toimintamallia onkin pilotoitu ja hiottu Seinäjoen hankintapiirissä yli
kymmenellä tilalla viimeksi kuluneiden kuukausien aikana. Sopimuksen myötä
palvelut tulevat metsänomistajien saataville lähes koko Suomeen. 

- Sukupolvenvaihdos on meille oivallinen tilaisuus kartoittaa myös uuden
metsänomistajan tavoitteita ja tarpeita. Olemme valmiita keskustelemaan mm.
verojen tai kauppasumman rahoittamisesta puukaupalla. Samalla on luontevaa
käydä läpi metsätilan hoitotarpeet ja osuuskunnan jäsenedut, kuvailee Hyppänen. 

- Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa otetaan aina huomioon jatkajien ja
luopujien tarpeet ja mahdollisuudet, jatkajan sisarusten oikeudet,
verolainsäädännön ja luopumistukijärjestelmän ehdot sekä aloitus- ja
investointituet. Sukupolvenvaihdossuunnitelmasta yrittäjä saa selville, millä
ehdoilla ja aikataululla sukupolvenvaihdos kannattaa toteuttaa, miten voidaan
hyödyntää käytettävissä olevat tuet ja miten sukupolvenvaihdos vaikuttaa
veroihin, kertoo sukupolvenvaihdoksen sisällöstä ProAgria Keskusten Liiton
talouspalvelujen kehityspäällikkö Ari Enroth. 

Metsäliiton ja ProAgrian yhteistyösopimuksen mukaan metsänomistajien omistama
Metsäliitto antaa asiantuntija-apua metsäasioissa, tekee tila-arvioita ja tukee
muutoksen toteutusta tarjoamalla puukauppaan, metsänsuunnitteluun ja -hoitoon
sekä metsärahan sijoittamiseen liittyviä palveluita. 

Maatalouden ja yritystoiminnan kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut
ProAgria on Suomen johtava asiantuntijaorganisaatio maa- ja metsätilojen
sukupolvenvaihdoksissa, ja se tekee yli 1000 sukupolvenvaihdossuunnitelmaa
vuosittain. Sukupolvenvaihdosneuvonnassa suunnitellaan sukupolvenvaihdoksen
ehdot, laaditaan luovutuskirja luonnoksena tai lopullisena, tehdään
tarvittaessa luopumistukihakemus ja nuorten viljelijän aloitustukihakemus sekä
haetaan tarvittaessa lahjaverotuksen ennakkoratkaisu. Palveluun voidaan liittää
myös muiden sukupolvenvaihdokseen liittyvien hakemusten ja ilmoitusten
tekeminen.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa