Metsäliitto ostaa puuta myös talvikorjuuseen

Metsänomistaja voi tarjota Metsäliitolle puuta tämän talven korjuuseen. Ostamme
talveksi erityisesti havutukkipuuta sekä koivu- ja haapakuitua. Myös
hankintapuulle eli myyjän hakkaamalle ja tien varteen kuljettamalle puulle on
hyvä kysyntä. 

Talvi on parasta aikaa korjata puuta esimerkiksi suomailta ja kosteikoista,
joille on vaikeaa päästä kesäaikaan. Myös peltojen takana olevat alueet tai
vaikkapa turvemaan ympäröivät kohteet sopivat talvikorjuuseen. 

- Olemme jo aloittaneet talvella korjattavan puun oston, joten metsänomistajan
kannattaa tarjota sopivaa kohdetta meille pikaisesti. Metsää lähellä oleva oma
yhteyshenkilö tietää paikallisen talvikorjuutarpeen ja osaa auttaa eteenpäin
puukaupan teossa. Varsinkin havutukkipuusta kaupat tekevä metsänomistaja voi
nyt saada nopeasti puunsa myytyä ja rahat käyttöönsä, kertoo Suomen
puunhankinnan johtaja Yrjö Perälä. 

Metsäliitto tukee metsänomistajaa myös talvikorjuukaupoissa
puukauppapalveluillaan, joihin kuuluvat mm. kaupan ja luonnonhoidon
suunnittelu, puukaupan menekki- ja hintatakuu sekä bonukset. Oma yhteyshenkilö
ohjeistaa myös hankintakaupat tekevää metsänomistajaa puun mitta- ja
laatuvaatimuksissa. Yhteyshenkilöltä kannattaa lisäksi kysäistä neuvoa
myyntitulojen verotukseen ja puukaupan rahaliikenteen suunnitteluun. 

Puukauppojen tekeminen on loppuvuodesta vilkastunut huomattavasti, sillä moni
metsänomistaja haluaa hyödyntää verotuen, jonka mukaan puun myyntitulosta
puolet on verovapaata kun kauppa tehdään vielä vuoden 2009 puolella. Vuonna
2010 myyntituloista saa verovapaana 25 %. 

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä.

Tilaa