Metsänomistajalla hyvät lähtökohdat puukauppaan

8.4.2010

Tämän kevään ja alkukesän puukauppatilanne on metsänomistajan kannalta
suorastaan erinomainen. Viime vuoteen verrattuna puun kysyntä loppumarkkinoilla
on parantunut ja tehtaiden käyntiasteita on nostettu. Metsäliitto on nyt
kiinnostunut kesäkorjuukelpoisista kohteista. 

- Olemme kiinnostuneita ostamaan kaikkea puuta, mitä Suomen metsissä kasvaa.
Metsänomistaja puolestaan voi tarjota suoraan meille puuta niin pysty- kuin
hankintakauppoinakin, tiivistää Metsäliiton Suomen puunhankinnasta vastaava
johtaja Yrjö Perälä. 

Perälän mukaan puun hinnat ovat vahvistuneet ja luovat osaltaan hyvät
edellytykset puukaupoille. Tänä vuonna metsänomistaja saa myös 25 prosenttia
puun myyntituloista verottomana. Lisäksi Metsäliitto tarjoaa 14. toukokuuta
mennessä puukaupat tekevälle osuuskunnan uusia C-lisäosuuksia, joissa on
korkotuoton ohella mahdollisuus hyötyä M-realin kurssikehityksestä. 

Käytännössä puukaupan hieronta voi alkaa yhtä hyvin Metsäliiton kuin
metsänomistajankin omasta aloitteesta. Yrjö Perälän mukaan metsänomistajan
yhteydenoton kimmokkeena on tavallisesti tarve hoitaa metsää tai saada rahaa.
Tulipa aloite kummalta tahansa, Metsäliitto pyrkii yleensä tapaamaan
metsänomistajan hänen omassa metsässään. 

- Yhteisellä metsäkäynnillä metsän mahdollisuudet nähdään konkreettisesti,
vaihtoehdoista voidaan keskustella kasvotusten ja johtopäätelmät saadaan heti
kirjattua muistiin. Puukauppaa suunnitteleva saa metsäkäynnin jälkeen
tarjouksen, joka sisältää hinnat puutavaralajeittain. Teemme mielellämme myös
ehdotuksen siitä, mitä metsänhoitotöitä metsässä kannattaa tehdä, Perälä
kuvailee. 

Metsäkäynnillä voidaan Perälän mukaan keskustella myös vaikkapa harvennusten
voimakkuuksista, korjuumenetelmistä ja uudistamistavoista sekä töiden
ajoituksista. Lisäksi Metsäliitto on valmis arvioimaan kohteen sopivuutta
vapaaehtoiseen suojeluun. 

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa