Metsänomistajilla oivallinen tilaisuus laittaa metsät kasvukuntoon

Metsä Group on metsäenergiatoimitusten markkinajohtaja Suomessa. Toiminta on vakiintunutta, ja asiakasverkosto kattaa koko maan. Niinpä omistajajäsenille pystytään tarjoamaan kattavat palvelut myös metsäenergian osalta. Sen myynnistä jäsen saa mukavan lisän metsätalouden tuloihinsa.

”Latvusmassan ostamme nykyään lähes jokaiselta kuusivaltaiselta uudistushakkuualueelta. Vaikka noin kolmasosa siitä jätetään metsään ravinteeksi, uudistustyöt sujuvat helpommin, kun osa latvuksista on viety pois”, puukaupasta ja metsäpalveluista vastaava johtaja Yrjö Perälä sanoo.

”Nyt on oiva tilaisuus sijoittaa metsien tulevaisuuteen ja laittaa nuoria, ylitiheitä ja riukuuntuvia kemerakelpoisia metsiä kasvukuntoon. Metsäasiantuntijoidemme kautta saa paitsi korjuun myös rankakohteen ennakkoraivauksen, joka on onnistuneen korjuujäljen edellytys. Energiaranka korjataan yhä yleisemmin karsittuna. Rankaa ostetaan myös hankintapuuna, jolloin ne mitataan kuormainvaa'alla vastaanoton yhteydessä.”


Yhdistelmäkorjuuta järeämpiin kohteisiin

”Mäntyvaltaisille ensiharvennuskohteille voimme tarjota yhdistelmäkorjuuta, jolloin kuitu- ja energiapuu korjataan samalla kertaa. Hakkuusta kertyy normaalia kuitupuuta pienempää runkopuuta noin 10–15 prosenttia lisää perinteisen ensiharvennuksen kuitupuun määrään verrattuna. Näin metsänomistajalle kertyy leimikosta enemmän tuloa”, Perälä esittelee.

Yhdistelmäkorjuussa hyödynnetään runkojen joukkokäsittelyä, jolloin kone käsittelee useamman rungon kerrallaan. Korjuumenetelmä soveltuu parhaiten mäntyvaltaisille ensiharvennuskohteille.


Varastopaikka valitaan tarkasti

Metsäenergia on varastoitava huolellisesti, jotta siitä saataisiin mahdollisimman kuivaa raaka-ainetta energiantuotantoon. ”Puukaupan yhteydessä sovitaan varastopaikasta, jonne energiapuu metsästä tuodaan. Varaston pitää olla avoimella ja tuulisella paikalla. Myös mahdolliselle tienvarsihaketukselle täytyy olla tilaa.”

Lisäksi metsänomistajan pitää varautua siihen, että esimerkiksi kannot voivat kuivua varastossa pisimmillään parikin kesää. Näistä kaikista asioista kuitenkin sovitaan puukaupanteon yhteydessä, jottei yllätyksiä pääse syntymään.

Perälä kehottaa olemaan yhteydessä omaan metsäasiantuntijaan ja tuomaan metsäenergiakohteita ostettavaksi. ”Hän osaa arvioida niiden korjuukelpoisuuden ja tarjoaa metsänomistajalle hänen niin halutessaan koko palveluketjun Metsä Groupilta.”

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa