Pääomabonuksella hyvä vastaanotto

Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenillä on ollut vuoden alusta alkaen uusi sijoitusmahdollisuus: A-lisäosuuteen liitettävä Pääomabonus. Se on herättänyt mielenkiintoa pitkäaikaisista sijoituksista kiinnostuneiden jäsenten keskuudessa. 


”Pääomabonus tarjoaa jäsenistölle hyvän mahdollisuuden maksimoida metsärahan tuotto. Säännöllistä puukauppaa kanssamme käyvä jäsen voi merkitä edullisesti A-lisäosuuksia uuden puukaupan yhteydessä, kunhan on ensin kerryttänyt merkintäoikeutta niin sanotulla ansaintajaksolla. Pääomabonus parantaa entisestään sijoitusten tuottoa”, jäsenpalvelujohtaja Juha Jumppanen sanoo.


Näin pääset mukaan

Pääomabonusjärjestelmä sisältää kolme eri jaksoa. Ansaintajakson eli ensimmäisen kalenterivuoden aikana sijoitat puukaupasta tai osuuskoroista kertyneitä varoja A-lisäosuuksiin ja saat oikeuden Pääomabonuksen käyttöön. 

Kaksi seuraavaa kalenterivuotta kestävän käyttöjakson aikana voit merkitä lisää A-lisäosuuksia alennetulla hinnalla puukauppatuloillasi enintään saman verran kuin ansaintajakson aikana. Maksat A-lisäosuuksien nimellisarvosta 85 prosenttia ja Metsäliitto Osuuskunta maksaa loput 15 prosenttia. Saat ne siis hyvällä alennuksella, ja korkoahan sijoitukselle kertyy normaaliin tapaan edustajiston kulloisenkin korkopäätöksen mukaisesti.

Käyttöjaksoa seuraa kahden kalenterivuoden pituinen sitouttamisjakso, jonka ajan hankkimasi A-lisäosuudet kasvavat korkoa. Jos sanot osuutesi irti ennen sitouttamisjakson loppumista, menetät osuuskunnan maksaman osan – korot ja itse merkitsemäsi osuudet saat takaisinMetsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Tämän jakson päätyttyä voit nostaa A-lisäosuutesi korkoineen tai jatkaa sijoittamista normaalien A-lisäosuusehtojen mukaisesti.


Jopa seitsemän prosentin tuotto mahdollinen

”Pääomabonusta hyödyntävä jäsen pääsee parhaimpaan tuottoon pitkäjänteisellä, vähintään viiden vuoden sijoitusjaksolla”, Jumppanen toteaa. ”Vaikka historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta korkotuotosta, maksettujen A-lisäosuuksien korkohistorian perusteella Pääomabonuksen osuuksille saattaa kertyä jopa seitsemän prosentin suuruinen tuotto.”

”Olemme harjoittaneet pitkäjänteistä korkopolitiikkaa taloudellisesti vaikeinakin aikoina ja korot on pidetty hyvin kilpailukykyisinä. Osuuskuntamme tunnetaan vakavaraisena ja metsänomistajia kiinnostavana sijoituskohteena.” 

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on esittänyt, että viime vuodelta A-lisäosuuksille maksetaan korkoa viisi prosenttia kuten kahtena edellisenäkin vuonna. Osuuskoroista päättää toukokuussa vaaleilla valittu edustajisto.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa