Saat meiltä ammattilaisen taimikonhoitoon

Kasvukauden päätyttyä kannattaa käydä tarkastamassa taimikoiden hoitotarve. Meiltä saa ammattilaisen taimikon harvennustöihin, ne sujuvat hyvin vielä syksylläkin. Metsän tulevaisuuden kannalta oikea-aikaisesti tehdyt taimikonhoitotyöt ovat ratkaisevassa roolissa.

”Taimikoiden hoitotarpeen voi tarkastaa yhdessä oman metsäasiantuntijan kanssa. Samalla maksuttomalla metsäkäynnillä voi keskustella muistakin metsään liittyvistä asioista”, metsäomaisuudenhoidon asiantuntija Risto Ojanen Tampereelta sanoo.

”Taimikonhoidolla varmistetaan kasvatettavaksi valittavalle puustolle mahdollisimman hyvät olosuhteet valon, veden, ravinteiden ja kasvutilan suhteen. Samalla ratkeaa myös se, kuinka nopeasti ja osin sekin, kuinka paljon kyseiseltä metsiköltä on tulevaisuudessa saatavissa tuloja.”

”Jos metsänomistajalla on käytössä Metsäverkko-palvelumme, siellä voi ensin tutkia kuviotietoja vaikka yhdessä asiantuntijamme kanssa. Hän voi käydä tarkastamassa sovitun metsikön tilanteen yksinkin, jos metsänomistaja ei ehdi mukaan metsäkäynnille. Metsäverkossa voi tehdä tarjouspyynnön myös kaikista metsänhoitotöistä”, Ojanen muistuttaa sähköisen asioinnin mahdollisuudesta.

Metsän kiertoaika lyhenee

Varhaisperkaus on taimikon alkuvaiheen tärkeä toimenpide, joka oikea-aikaisesti tehtynä luo perustan metsikölle ja sen tuleville hakkuille. Ojasen mukaan se on syytä tehdä 4–5 vuotta taimien istutuksen jälkeen ja kylvön jälkeen pari vuotta myöhemmin. ”Tilanteet toki vaihtelevat kohteittain, mutta ainakin tarkastus kannattaa tehdä viimeistään tuossa vaiheessa.”

”Kun varhaisperkaus on tehty oikeaan aikaan, sitä seuraava taimikonharvennus sujuu nopeammin ja kustannustehokkaammin, kun poistettavat puut ovat pieniläpimittaisia ja kasvatettavan puuston juuristo ja rungot ovat vahvistuneet.”

Kuusikko harvennetaan, kun puusto on noin kolmen metrin ja männikkö noin viiden metrin korkuinen. Harvennuksessa paras taimiaines jätetään kasvamaan raivaamalla sille kasvutilaa.

”Kuusikkoon jätetään 1 800–2 000 runkoa ja männikköön 2 000–2 200 runkoa hehtaarille. Jos kuusikko on uudistettu taimet istuttamalla, niitä ei välttämättä jouduta harventamaan, mutta huonokuntoiset rungot ja lehtipuut pääosin poistetaan kuusikostakin. Kasvatuskelpoista lehtipuuta voidaan jättää noin 10 prosenttia, kunhan ne eivät ylitä havupuun pituutta ja etäisyys havupuuhun on vähintään kaksi metriä. Männikkö jätetään tiheämmäksi, jotta puut kehittyvät tyviosaltaan mahdollisimman vähäoksaisina”, Ojanen sanoo.

Ojanen huomauttaa, että taimikonharvennus vaikuttaa merkittävästi ensiharvennuksen ainespuukertymään ja siitä saatavaan puukauppatuloon. ”Hyvällä taimikonhoidolla metsän järeytyminen nopeutuu ja metsikön kiertoaika lyhenee. Vaikka metsänomistajat yleensä satsaavat tehokkaaseen metsänuudistamiseen, taimikonhoito jää monesti tekemättä tai tehdään myöhässä, jolloin uudistamiseen tehty sijoitus valuu osin hukkaan.”

Kemera-tuen haku on osa jäsenpalvelua

Kemera-tukea saa uuden lain mukaan myös taimikoiden varhaisperkaukseen tietyin kriteerein. ”Kemera-tuen hakeminen tekemiimme metsänhoitotöihin on osa jäsenpalveluamme. Tuki maksetaan kokonaisuudessaan metsänomistajalle”, Ojanen painottaa. Metsä Groupin metsänhoitopalveluita voi maksaa säännöllisestä puukaupasta kertyvillä bonuksilla.

Jos arvelet, että metsässäsi on hoitotöitä tehtäväksi, ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi.

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa