Verrattomat verotyökalut Metsäliitolta

Metsänomistajan kalenterissa kääntyy pian uusi sivu ja alkuvuoden ensimmäisiin askareisiin kuuluu metsäveroilmoituksen laadinta. Työssä auttavat Metsäliiton asiantuntevat ammattilaiset sekä monipuoliset työkalut.


Metsäveroilmoituksen täyttämiseen kannattaa varata hetki aikaa. Verosuunnittelulla voi vaikuttaa metsätalouden kannattavuuteen ja saada verokarhun kiristämään vyötään. Hyödylliset ohjeet ilmoituksen laadintaan löytyvät Metsäliiton Metsävero-oppaasta. Opas julkaistaan (aiemmin ilmoitetusta poiketen) tammikuun alussa nettisivuilla.

"
Kun metsätalouden tulot ja menot on vuoden aikana kirjattu huolella ylös, käy veroilmoituksen täyttäminen helposti", Marja-Liisa Riipinen Metsäliiton Espoon kaupunkitoimistolta kannustaa.

Metsätalouden veroilmoituksen lisäksi arvonlisäverovelvollisen metsänomistajan on muistettava tehdä verottajalle myös kausiveroilmoitus.


Vuosi-ilmoitus tammikuussa


Metsätalouden verotettava tulo määräytyy kalenterivuonna saatujen tulojen ja menojen erotuksena. Erotus on verotettavaa pääomatuloa, josta maksetaan 28 prosentin pääomavero. Metsätalouden veronalaisia tuloja ovat puun myyntitulot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä omaan käyttöön otetun puun arvo.

"Lähetämme tammikuussa kanssamme puukauppaa tehneille puun myyjän vuosi-ilmoituksen, josta selviää Metsäliitolta saadut puun myyntitulot, niistä tehdyt ennakonpidätykset sekä kaupoille maksetut arvonlisäverot sekä luovutetut puumäärät."

Vuonna 2010 tehdyt ja vuoden 2011 loppuun mennessä tilitetyt puukaupat kuuluvat vielä verohuojennuksen piiriin, jolloin puun myyntitulolle saa 25 prosentin verohuojennuksen.


Ilmoita kaikki menot


Metsätalouden vähennettäviä menoja ovat esimerkiksi taimet, maanmuokkaus, taimikonhoito, työvarusteet, ammattilehdet sekä metsätaloudesta aiheutuneet matkakulut. Myös Metsäliiton ja Nordean järjestämän laivaseminaarin verottaja on perinteisesti hyväksynyt metsätalouden kuluksi.
"Kaikki menot kannattaa ilmoittaa, vaikka metsästä ei olisikaan verovuodelta tuloja. Tällöin menot vähennetään metsänomistajan muista pääomatuloista tai ansiotuloista."

Riipinen muistuttaa, että monella metsänomistajalla on mahdollisuus hyödyntää myös metsävähennystä.
"Jos metsätila on hankittu vastikkeellisesti 1.1.1993 jälkeen, on metsänomistajan käytössä oleva metsävähennyspohja 60 prosenttia tilan hankintamenosta."

Veroilmoitusta laatiessa on syytä huomioida, että vuonna 2012 pääomaveroa korotetaan 30 prosenttiin. Yli 50 000 euron tulojen osalta prosentti on 32.
"Esimerkiksi menovarauksen tekemistä kannattaa harkita tarkasti. Kun varaus tuloutetaan myöhemmin, joutuu siitä maksamaan korkeamman veron", vinkkaa Riipinen.


Kätevä verotyökalu


Metsäliiton sähköinen Metsäverkko-palvelu tarjoaa jäsenten käyttöön kätevän verotyökalun, jonka avulla voi hoitaa metsätalouden kirjanpitoa sekä laatia veroilmoituksen. 
"Työkalun avulla voi poimia Metsäliiton kanssa tehdyt puukaupat sekä metsänhoitotyöt ja niihin liittyvät maksutapahtumat suoraan kirjanpitoon."
Ohjelma siirtää vuoden mittaan kootut tiedot napin painalluksella valmiiksi metsätalouden 2C-lomakkeelle.

Ajankohtaista tietoa metsäverotuksesta on tarjolla myös Metsäliiton eri paikkakunnilla järjestämissä veroteemailloissa tammi–helmikuussa. Katsothan tapahtuma-ajat ja -paikat kalenterista.

 

Yrityksestä

Metsä Forestwww.metsaforest.com Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 104 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2017 oli 1,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 850 henkilöä.

Tilaa