METSÄLIITON KAUPPA TISSUESTA TOTEUTUI

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(1)


                  2.1.2004 klo 10.00


METSÄLIITON KAUPPA TISSUESTA TOTEUTUI

M-real on myynyt Metsä Tissue Oyj:n liiketoiminnoista Metsäliitto
Osuuskunnalle 66 prosenttia ja Tapiola-ryhmälle 17 prosenttia.
Molemmat kaupat toteutuivat samoin ehdoin 2.1.2004. Ne perustuvat
19.11.2003 tiedotettuun Metsä Tissuen velattomaan arvoon, joka on
noin 570 miljoonaa euroa.

Kauppojen seurauksena M-realin omistusosuus Metsä Tissuen
liiketoiminnoista vähenee 17 prosenttiin. Aiemmin ilmoitetun
mukaisesti M-real aikoo myydä myös jäljelle jääneen omistusosuutensa.

Yksityiskohtaisemmin kauppojen vaikutus Metsäliiton tunnuslukuihin ja
taseeseen kerrotaan 5.2.2004 konsernin vuoden 2003 tilinpäätöksen
julkistamisen yhteydessä.Pekka Kivelä
viestintäjohtaja


Lisätietoja
Finanssijohtaja Hannu Anttila, puh. 050 2398


Tilaa