Metsäliitto-konsernin vuosikertomus ja vuosikooste vuodelta 2008 julkaistu


Metsäliitto-konserni pörssitiedote 26.3.2009

Metsäliitto-konsernin vuosikertomus vuodelta 2008 on julkaistu
konsernin internetsivuilla osoitteessa www.metsaliitto.fi ja
www.metsaliitto.com suomen-, englannin- ja ruotsinkielisenä
PDF-muodossa. Painettu vuosikertomus on saatavilla 6.4. lähtien, ja
sen voi tilata internetsivuilla olevalla tilauslomakkeella.

Internetsivuilla on myös julkaistu vuosikooste Metsäliitto-konsernin
vuonna 2008 julkaisemista pörssitiedotteista ja -ilmoituksista.
Vuonna 2008 julkaistujen tiedotteiden asiasisältö saattaa olla
osittain vanhentunutta.

Lisätiedot:
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465
4541