Kutsu metsä tissue oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

[REMOVED GRAPHICS] KUTSU METSÄ TISSUE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Metsä Tissue Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.3.2002 klo 13.00 Metsätapiolan Auditoriossa, osoitteessa Revontulentie 6, 02100 Espoo. Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka viimeistään perjantaina 8.3.2002 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on sanottuna päivänä merkitty tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 15.3.2002 klo 16.00 mennessä joko puhelimitse numeroon 01046 95041, sähköpostilla osoitteeseen leena.mantere@metsatissue.com tai kirjallisesti osoitteeseen Metsä Tissue Oyj, Leena Mantere, Itälahdenkatu 15-17, 00210 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisten yhteydessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta Metsä Tissue Oyj:n pääkonttorissa, Itälahdenkatu 15-17, 00210 Helsinki, 4. krs. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Metsä Tissue Oyj jakaa osinkoa 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta 0,10 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 22.3.2002. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osingonmaksupäivä on 5.4.2002. Espoossa, helmikuun 5. päivänä 2002 METSÄ TISSUE OYJ Hallitus Lisätietoja: vt. talousjohtaja Timo Suuriniemi, p. 01046 94580, 050 560 8271 JAKELU HEX/Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00010/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.

Tilaa