Mets? tissuen varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

METSÄ TISSUEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Metsä Tissuen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2000 vahvisti tuloslaskelman ja taseen vuodelta 1999 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Tilikaudelta 1999 yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,70 markkaa (0,12 euroa) osakkeelta, mikä on noin 100 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Osingon täsmäytyspäivä on 28.3.2000 ja maksupäivä on 4.4.2000. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen muuttaa yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo euromääräisiksi. Jotta osakkeen nimellisarvo tulee määritetyksi kymmenesosan tarkkuudella (1,70 euroa) yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastoannilla 3 232 230 markalla siirtämällä vastaava summa yhtiön ylikurssirahastosta osakepääomaan. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen osakepääomaa ja osakkeen nimellisarvoa koskevien kohtien muuttamista siten, että yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluu: yhtiön vähimmäispääoma on 50 456 378 euroa ja enimmäispääoma 201 825 512 euroa ja että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukainen osakkeen nimellisarvo on yksi euro ja seitsemänkymmentä senttiä (1,70 ¤). Yhtiön uusi euromääräinen osakepääoma on korotuksen jälkeen 51 000 000 euroa. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Hallituksessa jatkavat Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtaja Ari Heiniö, Cumasa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Curt Lindbom, Oyj Hartwall Abp:n toimitusjohtaja Jussi Länsiö, Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja Antti Oksanen, Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Arimo Uusitalo, Metsä-Serla Oyj:n toimitusjohtaja Jorma Vaajoki ja Metsä-Serla Oyj:n varatoimitusjohtaja Juhani Saarela. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuonna 2001 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastajana jatkaa SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00750/bit0002.pdf

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.