METSÄ TISSUEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 147,5 MILJOONAA EUROA

METSÄ TISSUEN ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO 147,5 MILJOONAA EUROA, TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ 5,4 MILJOONAA EUROA TAPPIOLLINEN Metsä Tissue -konsernin liikevaihto tammi - maaliskuussa 2000 oli 147,5 miljoonaa euroa (145,5). Liiketappio oli 3,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 9,3). Tappio ennen satunnaiseriä oli 5,4 miljoonaa euroa (voitto 7,5). Omavaraisuusaste oli 28,7 prosenttia (31,4) Tappio/osake oli 0,18 euroa (voitto 0,18). Pehmopaperijalosteiden myynti sekä Pohjoismaissa että Keski-Euroopassa oli edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkeammalla tasolla. Koko vuoden tulos ennen satunnaiseriä tulee jäämään tappiolliseksi. Liikevaihto ja tulos Metsä Tissuen liikevaihto tammi - maaliskuussa oli 147,5 (145,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden 1999 liikevaihto sisältää Puolan kartongintuotannon sekä lahjapaperin ja kertakäyttöastioiden myynnin Saksassa, joista luovuttiin vuoden 1999 aikana. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu on noin 5 prosenttia. Liiketappio oli 3,3 miljoonaa euroa, eli 2,2 prosenttia liikevaihdosta (liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa, 6,4 prosenttia). Ensimmäisen vuosineljänneksen tappiollinen tulos johtuu erityisesti pääraaka-aineiden, sellun ja uusiopaperin, jatkuvasta hinnannoususta, jota ei ole mahdollista siirtää myyntihintoihin yhtä nopeasti. Tappio ennen satunnaiseriä oli 5,4 (voitto 7,5) miljoonaa euroa. Tappio verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 5,5 (voitto 5,3) miljoonaa euroa. Vähemmistön osuus tuloksesta oli 0,1 miljoonaa euroa ja välittömät verot laskennallisen verovelan muutos mukaan lukien 0,2 miljoonaa euroa. Tunnusluvut Tappio/osake oli 0,18 euroa (voitto 0,18). Sijoitetun pääoman tuotto oli - 3,6 (10,7) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli -15,9 (14,4) prosenttia. Omavaraisuusaste oli 28,7 (31,4) prosenttia ja nettovelkaisuusaste (gearing) oli 159,2 (132,8) prosenttia. Rahoitusasema ja maksuvalmius Metsä Tissue -konsernin maksuvalmius vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä. Likvidit varat maaliskuun lopussa olivat 9,6 miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa 31.12.1999). Lisäksi konsernilla on käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia 61,3 (52,2 miljoonaa euroa 31.12.1999) miljoonaa euroa, joista sitovia 56,6 miljoonaa ja ei-sitovia 4,7 miljoonaa euroa. Metsä Tissue Oyj allekirjoitti helmikuussa Nordiska Investeringsbankenin kanssa 15 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen lainasopimuksen. Lainalla rahoitetaan konsernin Ruotsissa tehtäviä investointeja. Korolliset nettovelat olivat 219,4 miljoonaa euroa (200,9 miljoonaa euroa 31.12.1999). Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli -5,5 (2,6) miljoonaa euroa ja investoinnit 5,4 (8,1) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 2,1 miljoonaa euroa, joka on 1,4 prosenttia liikevaihdosta. Osakkeet ja osakkeenomistajat Tammi - maaliskuussa Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 13,70 euroa ja alimmillaan 9,85 euroa. Keskikurssi oli 11,31 euroa. Osakkeen kurssi 31.3.2000 oli 11,20 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi - maaliskuussa oli 5,98 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 1,8 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.3.2000 oli 336,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Metsä Tissuella oli 1 691 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,6 prosenttia omistaa Metsä-Serla Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus on 26,7 prosenttia. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Consumer, Away-from-Home ja Muut toiminnot. Table Top -liiketoiminta on erillinen tuotealue Consumer- ja Away-from-Home-liiketoiminta-alueiden sisällä. Jalostettujen pehmopaperituotteiden hinnat olivat Pohjoismaissa katsauskaudella hieman korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Keski-Euroopan hintataso oli vielä pääosin edellisvuoden tasolla. Myös tiivispapereiden hinnat olivat katsauskaudella hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Puolassa tuotteiden hinnat ovat nousseet merkittävästi samalla kun korkealaatuisempien pehmopapereiden osuus kokonaismyynnistä on kasvanut. Toimenpiteet hintojen korottamiseksi raaka- aineiden hintojen nousua vastaavasti ovat edelleen käynnissä kaikilla markkina-alueilla. Kilpailu markkinaosuuksista ja vähittäiskaupan kova keskinäinen kilpailu ovat osittain hidastaneet tätä prosessia. Consumer-liiketoiminta-alueen liiketappio oli 3,0 (voitto 4,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 15,5 prosenttia 78,3 (67,8) miljoonaan euroon. Pehmopaperijalosteiden myynti Pohjoismaissa oli edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna korkeammalla tasolla. Myös Keski-Euroopan myyntivolyymit ovat kehittyneet suotuisasti. Tuotemerkkien markkina-aseman vahvistaminen jatkui Pohjoismaissa. Ruotsissa ja Norjassa lanseerattiin uudistettu, erittäin korkealaatuinen Leni-tuoteperhe. Table Top - tuotealueen myynti on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja tuotteiden kysyntä on hyvä. Fasana-lautasliinojen uudelleenlanseeraus toteutettiin tammikuussa. Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 0,2 (3,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 8,6 prosenttia 39,1 (42,8) miljoonaan euroon. Liiketoiminta-alueen myynti oli Pohjoismaissa hieman edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla tasolla. Myös Keski-Euroopassa pehmopaperituotteiden myyntivolyymi nousi. Kokonaismyynti kuitenkin laski kertakäyttöastioiden poistuttua tuotevalikoimasta. Myyntihintojen korotuksia jatkettiin kaikilla markkina-alueilla. Muiden liiketoimintojen liiketappio oli 0,3 (voitto 2,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 14,3 prosenttia 32,9 (38,4) miljoonaan euroon. Muihin liiketoimintoihin luetaan Baking and Cooking -tuotealue ja pehmoraakapaperi. Tiivispapereiden hinnankorotukset toteutettiin päämarkkina-alueilla. Serla-leivinpapereille myönnettiin Pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkki. Jalostettujen pehmopaperituotteiden myynnin lisääntyessä pehmoraakapaperin myynti väheni. Saksan Hedwigsthalin tehtaan naisten hygieniatuoteliiketoiminta myytiin tammikuussa 2000. Metsä Tissue vastaa naisten hygieniatuotteiden myynnistä nykyisille asiakkaille myyntihetkellä voimassa olleiden vuosisopimusten osalta. Investoinnit Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 5,4 (8,1) miljoonaa euroa. Ne olivat pääasiassa korvaus- ja rationalisointihankkeita. Katrineforsin tehdas ja Mariestadin kaupunki ovat päättäneet rakentaa yhteishankkeena siistausjätettä ja puuhaketta käyttävän voimalan. Mariestadiin keväällä 2002 valmistuva voimalaitos pienentää tehtaan ympäristökuormitusta ja turvaa tehtaan energiahuollon kilpailukykyisillä hinnoilla pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeen kokonaisarvo on noin 23 miljoonaa euroa, ja sen toteuttaa Katrinefors Kraftvärme AB, josta Metsä Tissue omistaa 50 prosenttia. Metsä Tissuen vastuu hankkeessa rajoittuu pitkäaikaiseen ostosopimukseen. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 23.3.2000 päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Hallituksessa jatkavat Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtaja Ari Heiniö, Cumasa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Curt Lindbom, Oyj Hartwall Abp:n toimitusjohtaja Jussi Länsiö, Metsäliitto- Yhtymän pääjohtaja Antti Oksanen, Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Arimo Uusitalo, Metsä-Serla Oyj:n toimitusjohtaja Jorma Vaajoki ja Metsä-Serla Oyj:n varatoimitusjohtaja Juhani Saarela. Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 1999 osinkoa 0,70 markkaa (0,12 euroa) osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen muuttaa yhtiön osakepääoman ja osakkeen nimellisarvon euromääräisiksi. Osakepääomaa korotettiin rahastoannilla siten, että uusi osakepääoma on 51 000 000 euroa ja osakkeen nimellisarvo 1,70 euroa. Henkilöstö Metsä Tissue -konsernin henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tammi- maaliskuussa oli 3 239 (3 453). Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli 3 196 (3 447) henkilöä. Lähiajan näkymät Kaikilla pohjoismaisilla tehtailla on käynnissä kustannustehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Saksassa etusijalla ovat logistiikkatoimintojen tehostaminen sekä merkittävä kustannustehokkuuden parantaminen. Huhtikuussa olleen Paperiliiton lakon vaikutus yhtiön liikevoittoon tulee olemaan noin 2 miljoonaa euroa. Raaka-aineiden hintakehitys ja pehmopaperituotteiden hinnankorotusten määrätietoinen läpivieminen ovat keskeisiä tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Koska raaka-ainekustannusten jatkuva nousu siirtyy myyntihintoihin viiveellä, koko vuoden 2000 tulos ennen satunnaiseriä tulee jäämään tappiolliseksi. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 26. päivänä huhtikuuta 2000 HALLITUS Liitteet Toimitusjohtajan katsaus Tuloslaskelma ja tase Tunnusluvut Kehitys vuosineljänneksittäin Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 01046 94959, matkapuhelin 050 2398 Talousjohtaja Mikko Hietanen Puh. 01046 94595, matkapuhelin 050 558 1280 Metsä Tissue Oyj:n tammi - kesäkuun osavuosikatsaus julkistetaan torstaina 3. elokuuta 2000. Osavuosikatsaus, vuoden 1999 vuosikertomus, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com. Osakkeenomistajille Vuoden 2000 ensimmäinen vuosineljännes oli odotetusti tappiollinen. Rajusti nousseet raaka-ainekustannukset ja alhaiset myyntihinnat, erityisesti Keski-Euroopan ankarasti kilpailuilla markkinoilla, olivat pääsyyt tappiolliseen tulokseen. Hinnankorotusten läpivieminen on tällä hetkellä tärkein tavoitteemme, ja korotuksia tullaan jatkamaan kaikilla markkina-alueilla. Ylivoimaisesti merkittävin haasteemme on Saksan liiketoiminnan tehostaminen ja sen tuloksen nostaminen tavoitteiden mukaiselle tasolle. Parhaillaan toteutamme henkilöstön vähentämiseen ja kustannussäästöihin tähtääviä ohjelmia. Table Top -tuotealueen kehittämisessä erityisesti myynnin ja markkinoinnin osalta ollaan päästy hyvään vauhtiin. Fasana- tuotemerkki lanseerattiin uudelleen tammikuussa, ja tuotannon keskittäminen Stotzheimin tehtaalle Saksassa toteutuu kevään aikana. Konsernin tulevaisuuden kannalta tärkeät kehittämistoimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. CCM-tuotantolinjan käynnistäminen Nyboholmin tehtaalla Ruotsissa ja uudistetun Leni-tuotemerkin lanseeraus Ruotsin ja Norjan markkinoille ovat onnistuneet hyvin. Puolan tulos on kehittynyt myönteisesti, mutta tulostaso on edelleen epätyydyttävä. Katrineforsin tehtaan yhteyteen Mariestadin kaupungin kanssa yhteishankkeena rakennettava voimalaitos otetaan käyttöön keväällä 2002. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan siistausjätettä ja puuhaketta. Voimalaitos parantaa tehtaan energiataloutta ja pienentää ympäristökuormitusta. Meneillään olevat toimenpiteet kustannusten alentamiseksi ja hintojen nostamiseksi näkyvät konsernin tuloskehityksessä kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Hannu Anttila Toimitusjohtaja METSÄ TISSUE -KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia) TULOSLASKELMA (milj. 1-3 % 1-3 % Muutos % 1-12 e) /00 /99 /99 Liikevaihto 147,5100,0145,5100,0 2,0 1,4585,7 Liiketoiminnan muut 1,5 0,7 0,8 4,0 tuotot Toimintakulut 142,9 128,8 14,1 540,0 Suunnitelman 9,4 8,1 1,3 33,5 mukaiset poistot Liikevoitto/tappio -3,3 -2,2 9,3 6,4 -12,6 16,2 Kurssierot 0,2 -0,2 0,4 0,2 Muut rahoitustuotot -2,3 -1,6 -0,7 -7,3 ja -kulut Voitto/tappio ennen -5,4 -3,7 7,5 5,2 -12,9 9,1 satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 0,7 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 -2,6 Voitto/tappio ennen veroja ja vähemmistöosuutta -5,4 -3,7 7,5 5,2 -12,9 7,2 Verot -0,2 -2,3 2,1 -6,5 Vähemmistöosuus -0,1 -0,1 0,0 -0,7 Katsauskauden -5,5 -3,7 5,3 3,6 -10,8 1,4 voitto/tappio TASE (milj. e) 3/2000 % 3/199 % 12/199 % 9 9 Vastaavaa Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset 291,4 60,6291,4 62,6 291,1 61,5 sijoitukset Vaihto-omaisuus 74,7 15,5 66,5 14,3 67,6 14,4 Rahoitusomaisuus 114,8 23,9107,5 23,1 114,8 24,2 Yhteensä 480,9100,0465,4100,0 473,5100,0 Vastattavaa Oma pääoma Sidottu oma pääoma 100,1 100,0 100,0 Vapaa oma pääoma 35,6 43,7 42,3 Yhteensä 135,7 28,2143,7 30,9 142,3 30,1 Vähemmistöosuus 2,1 0,4 2,6 0,6 2,1 0,4 Pakolliset 9,2 1,9 7,7 1,7 9,5 2,0 varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen 214,8 139,6 206,0 Lyhytaikainen 119,1 171,8 113,6 Yhteensä 333,9 69,4311,4 66,9 319,5 67,5 Yhteensä 480,9100,0465,4100,0 473,5100,0 METSÄ TISSUE -KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia) TUNNUSLUVUT 1-3/00 1-3/99 1-12/99 Osakekohtaiset luvut, euro Osakekohtainen tulos -0,18 0,18 0,11 optiojärjestelyllä laimennettuna -0,18 0,17 0,11 Osakekohtainen oma pääoma 4,52 4,79 4,74 Investoinnit Bruttoinvestoinnit, milj. e 5,4 8,1 32,8 Investoinnit (% liikevaihdosta) 3,6 5,6 5,6 Korollinen nettovelka, milj. e 219,4 194,3 200,9 Tunnusluvut Oman pääoman tuotto, % -15,9 14,4 1,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,6 10,7 4,6 Nettovelkaisuusaste, % 159,2 132,8 139,1 Omavaraisuusaste, % 28,7 31,4 30,5 Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 3 239 3 453 3 459 Henkilöstön lukumäärä jakson 3 196 3 447 3 355 lopussa Leasingvastuut, milj. e Maksut seuraavien 12 kk:n ajalle 5,6 1,7 4,3 Maksut seuraavien vuosien ajalle 16,4 2,1 12,3 Johdannaisvastuut, milj. e Valuuttajohdannaiset 55,6 16,3 125,4 Hyödykejohdannaiset 0,0 23,7 19,0 Kiinnitykset, milj. e 54,3 54,0 54,3 Takaukset, milj. e 1,0 0,7 1,0 METSÄ TISSUE -KONSERNI (luvut ovat tilintarkastamattomia) KEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 1998 - 2000 LIIKEVAIH 2000 1999 1998 TO Milj. e 1-3 1-1210-12 7-9 4-6 1-3 1-1210-12 7-9 4-6 1-3 Consumer 78,3283,3 73,472,070,267,8133,8 32,133,633,234,9 Away- 39,1169,4 43,542,740,342,8126,3 30,730,931,333,5 from-Home Muut 32,9145,9 39,733,334,638,4 87,5 24,019,721,222,6 liiketoim innot Sisäinen -2,7-12,8 -3,3-3,2-2,8-3,5 -5,0 -2,0-1,1-0,6-1,4 myynti Yhteensä 147,5585,7153,2144,142,145, 342,7 84,883,285,289,5 8 2 5 2000 1999 1998 LIIKEVOIT TO/TAPPIO Milj. e 1-3 1-1210-12 7-9 4-6 1-3 1-1210-12 7-9 4-6 1-3 Consumer -3,0 6,1 -2,7 2,5 1,9 4,4 12,3 2,4 4,3 2,3 3,3 Away- 0,2 6,4 -1,4 2,8 1,7 3,3 9,0 1,0 3,5 1,6 2,9 from-Home Muut -0,3 5,7 -0,1 1,6 1,8 2,3 5,6 1,8 1,6 0,8 1,3 liiketoim innot Muut/elim -0,1 -2,0 -0,4-0,4-0,5-0,7 -2,1 -0,6-0,7-0,1-0,7 inoinnit Yhteensä -3,3 16,2 -4,6 6,6 4,9 9,3 24,8 4,6 8,8 4,6 6,8 -2,2 2,8 -3,0 4,5 3,4 6,4 7,2 5,410,6 5,4 7,6 Liikevoit to/tappio -% 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2-0,2 -0,2 0,0-0,2 0,1 0,0 Kurssier ot Muut rahoitust uotot ja - -2,3 -7,3 -1,8-1,9-2,0-1,6 -0,5 0,0-0,2-0,2-0,1 kulut Voitto/ta -5,4 9,1 -6,2 4,7 3,1 7,5 24,1 4,6 8,4 4,4 6,7 ppio ennen satunnais eriä ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00140/bit0002.pdf

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.

Tilaa