Metsä Tissuen positiivinen tuloskehitys vahvistui toisella vuosineljänneksellä

METSÄ TISSUEN POSITIIVINEN TULOSKEHITYS VAHVISTUI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ · Metsä Tissue -konsernin liikevaihto tammi - kesäkuussa 2001 oli 325,3 miljoonaa euroa (292,3). · Liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa (liiketappio 13,1). · Voitto ennen satunnaiseriä oli 7,0 miljoonaa euroa (tappio 17,6). · Omavaraisuusaste oli 26,4 prosenttia (24,9 vuoden 2000 lopussa). · Voitto/osake oli 0,14 euroa (tappio 0,59). · Kannattavuuden arvioidaan paranevan edellisvuoteen verrattuna ja koko vuoden tuloksen olevan selvästi voitollinen. · Liikevaihto ja tulos Metsä Tissuen liikevaihto tammi - kesäkuussa oli 325,3 (tammi - kesäkuu vuonna 2000 292,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevoitto oli 11,5 miljoonaa euroa eli 3,5 prosenttia liikevaihdosta (liiketappio 13,1 miljoonaa euroa, 4,5 prosenttia). Tuloksen parantuminen on seurausta siitä, että toteutetut hinnankorotukset ja kustannusten alentamistoimenpiteet ovat katsauskaudella lähes kattaneet vuoden 1999 jälkipuoliskolla alkaneet ja vuonna 2000 jatkuneet pääraaka- aineiden merkittävät hinnannousut. Pääraaka-aineiden hinnat ovat edelleen laskeneet katsauskauden aikana. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen euroon nähden on kuitenkin pitänyt sellun hinnan paikallisvaluutoissa edelleen korkeana. Tuotantotoiminta on ollut häiriötöntä. Voitto ennen satunnaiseriä oli 7,0 (tappio 17,6) miljoonaa euroa. Voitto verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 4,3 (tappio 17,7) miljoonaa euroa. Tärkeimmät tapahtumat katsauskauden aikana Lähes koko vuoden 2000 jatkunut yrityskauppaprosessi viivästytti tervehdyttämistoimenpiteitä, joita on nyt tehostettu. Metsä Tissue ilmoitti kesäkuussa muuttavansa toimintatapaansa ja organisaationsa rakennetta 1.7.2001 alkaen siten, että vahvoista paikallisista organisaatioista siirrytään rakenteeseen, joka tukee paremmin yhtenäistä kansainvälisesti laajentunutta toimintaa ja käytössä olevien resurssien hyödyntämistä liiketoiminnassa. Tunnusluvut Voitto/osake oli 0,14 euroa (tappio 0,59). Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,4 (-7,1) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 7,0 (-26,7) prosenttia. Omavaraisuusaste oli 26,4 prosenttia (24,9 prosenttia 31.12.2000). Nettovelkaisuusaste (gearing) oli 174,1 prosenttia (198,8 prosenttia 31.12.2000). Rahoitusasema ja maksuvalmius Konsernin maksuvalmius katsauskauden aikana oli hyvä. Likvidit varat kesäkuun lopussa olivat 19,4 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa euroa 31.12.2000). Lisäksi konsernilla on käyttämättömiä neuvoteltuja rahoitussopimuksia 45,5 (14,5 miljoonaa euroa 31.12.2000) miljoonaa euroa, joista sitovia 41,2 miljoonaa ja ei-sitovia 4,3 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 212,8 miljoonaa euroa (239,2 miljoonaa euroa 31.12.2000). Liiketoiminnan kassavirta ennen investointeja oli 38,2 (-16,1) miljoonaa euroa ja investoinnit 10,7 (11,7) miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 4,6 miljoonaa euroa, joka on 1,4 prosenttia liikevaihdosta. Osakkeet ja osakkeenomistajat Katsauskaudella Metsä Tissue Oyj:n osakekurssi oli ylimmillään 12,00 euroa ja alimmillaan 6,70 euroa. Keskikurssi oli 8,30 euroa. Osakkeen kurssi katsauskauden lopussa oli 8,52 euroa. Metsä Tissuen osakkeiden vaihto tammi - kesäkuussa oli 9,9 miljoonaa euroa ja vaihdon osuus osakkeiden kokonaismäärästä 4,0 prosenttia. Yhtiön osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 255,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Metsä Tissuella oli 1500 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Osakepääomasta 65,8 prosenttia omistaa M-real Oyj. Ulkomaisen omistuksen osuus oli 22,7 prosenttia. Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirja- tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia. Liiketoiminta-alueiden katsaukset Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat: Consumer, Away-from-Home ja Muut toiminnot. Table Top -liiketoiminta on erillinen tuotealue Consumer- ja Away-from-Home-liiketoiminta-alueiden sisällä. Pehmopaperituotteiden kysyntä on jatkunut vakaana. Tuotteiden hintoja on nostettu siten, että hinnankorotukset lähes kattavat raaka-aineiden vuosien 1999 ja 2000 aikana tapahtuneet hintojen korotukset. Pääraaka- aineiden hinnat yhdysvaltain dollareissa ovat katsauskaudella laskeneet, mutta euron heikko vaihtokurssi dollariin verrattuna on pitänyt ostohinnat paikallisvaluutoissa edelleen suhteellisen korkeina. Vaikka myyntimäärät ovat pysyneet tyydyttävinä, heikentynyt yleistaloudellinen tilanne saattaa vaikuttaa tuotteiden myyntiin laskevasti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Consumer-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 6,7 (liiketappio 8,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 15,1 prosenttia 176,5 (153,4) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvusta pääosa johtuu hinnankorotuksista. Pohjoismaissa myyntimäärät ovat olleet edellisvuoden tasolla, Manner-Euroopassa on myyntimäärissä ollut pientä kasvua. Away-from-Home-liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 4,1 (liiketappio 1,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia 88,5 (78,5) miljoonaan euroon. Tuotteiden myyntimäärät ovat olleet edellisvuoden tasolla. Table Top -kattaustuotteiden myynti oli hieman alle viime vuoden tuotevalikoiman karsimisen vuoksi. Myyntimäärän laskun arvioidaan olevan tilapäistä. Tuotealueen myynnin ja tuotannon kehittämistoimenpiteet ovat parantaneet selvästi toiminnan kannattavuutta. Muiden liiketoimintojen liikevoitto oli 1,5 (liiketappio 2,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 62,1 (63,9) miljoonaa euroa. Muihin liiketoimintoihin luetaan Baking and Cooking -tuotealue sekä pehmoraakapaperin myynti. Baking and Cooking -tuotealueella oman jatkojalostuksen osuus myynnistä on kasvanut ja myynti on kehittynyt suotuisasti edellisvuoteen verrattuna. Pehmoraaka-paperin myyntimäärät ovat olleet alle edellisvuoden tason ja hintataso laskenut viime vuoden loppuun verrattuna. Investoinnit Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 10,7 (11,7) miljoonaa euroa, joista osakeostoja 5,6 (0,5) ja aineellisia käyttöomaisuusinvestointeja 5,1 (11,2). Metsä Tissue sitoutui katsauskaudella lunastamaan 20,4 %:in vähemmistöosuuden puolalaisesta Metsä Tissue S.A:sta 19,0 miljoonalla Puolan slotylla perustuen vuonna 1997 solmittuun kauppasopimukseen. Tämän jälkeen Metsä Tissue omistaa yhtiöstä 99,7 %. Aineelliset käyttöomaisuusinvestoinnit olivat pääosin korvaus- ja rationalisointihankkeita. Henkilöstö Metsä Tissue -konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella oli 3000 (3255). Kesäkuun lopussa henkilöstön määrä oli 3162 (3369). Tulevaisuuden näkymät Pehmopaperituotteiden kysyntä on jatkunut toistaiseksi vakaana, mutta yleisen taloustilanteen edelleen heikentyminen saattaa vaikuttaa epäsuotuisasti markkinoiden kehittymiseen. Lähitulevaisuudessa raaka- ainehintojen ei arvioida nousevan. Tuotantotoiminnassa keskitytään kustannustehokkuuden parantamiseen. Konsernin kannattavuuden arvioidaan paranevan edellisvuoteen verrattuna ja koko vuoden tuloksen olevan selvästi voitollinen. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Espoossa 31. heinäkuuta 2001 HALLITUS Liitteet · Tuloslaskelma ja tase · Tunnusluvut · Kehitys vuosineljänneksittäin · Lisätietoja Toimitusjohtaja Hannu Anttila Puh. 01046 94959, matkapuhelin 050 2398 Talousjohtaja Mikko Hietanen Puh. 01046 94595, matkapuhelin 050 558 1280 Metsä Tissue Oyj:n tammi - syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan maanantaina 29. lokakuuta 2001. Osavuosikatsaus, vuoden 2000 vuosikertomus, yhtiön pörssitiedotteet ja muu taloudellinen informaatio ovat saatavilla myös internetissä osoitteessa www.metsatissue.com. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/01/20010801BIT00050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/01/20010801BIT00050/bit0001.pdf

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.

Tilaa