METSÄ TISSUEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

METSÄ TISSUEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Metsä Tissuen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.3.2001 vahvisti tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2000 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Koska Metsä Tissue - konsernilla ei ole voitonjakokelpoisia varoja, yhtiökokous päätti, että Metsä Tissue Oyj ei jaa osinkoa vuodelta 2000 vaan tilikauden voitto siirretään tulos edellisiltä tilikaudelta -tilille. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 § osakeyhtiölain muutoksen mukaiseksi siten, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Aikaisemman yhtiöjärjestyksen mukaan viimeinen ilmoittautumispäivä oli aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Hallituksessa jatkavat Antti Oksanen, Arimo Uusitalo, Ari Heiniö, Jussi Länsiö, Curt Lindbom ja Jorma Vaajoki. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jouko M. Jaakkola. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuonna 2001 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastajana jatkaa SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, KHT-yhteisö. JAKELU Helsingin Pörssi/HEX Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/13/20010313BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/13/20010313BIT00690/bit0001.pdf

Yrityksestä

Metsä Tissue is the market leader in tissue products in the Nordic countries and a major tissue supplier to the markets of continental and northern Europe. We are also the European market leader in baking and cooking papers.

Tilaa