METSÄ TISSUEN HALLITUKSEN ESITYS OSINGON

Metsä Tissue Oyj Pörssitiedote 6.2.2003 klo 9.30

METSÄ TISSUEN HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA
18.3. KOOLLE KUTSUTTAVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Metsä Tissuen hallitus on 5. helmikuuta 2003 pitämässään kokouksessa
päättänyt esittää maaliskuun 18. päivänä 2003 pidettävässä
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiö ei jaa osinkoa 31.12.2002
päättyneeltä tilikaudelta.

Kutsu yhtiökokoukseen

Metsä Tissuen varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.3.2003
kello 13.00 Metsätapiolan auditoriossa, osoitteessa Revontulentie 6,
02100 Espoo. Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja
yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.

Kokoukseen voi osallistua osakkeenomistaja, joka on viimeistään
perjantaina 8.3.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai 
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on
8.3.2003 merkitty tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 14.3.2003 klo 16.00
mennessä joko puhelimitse numeroon 01046 95041, sähköpostilla
osoitteeseen paivi.raitanen@metsatissue.com tai kirjallisesti
osoitteeseen Metsä Tissue Oyj, Päivi Raitanen, Itälahdenkatu 15-17,
00210 Helsinki. Mahdolliset valtakirjat pyydetään jättämään
ennakkoilmoittautumisten yhteydessä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
viikon ajan ennen kokousta Metsä Tissue Oyj:n pääkonttorissa, 
Itälahdenkatu 15-17, 00210 Helsinki, 4. krs. Jäljennökset asiakirjoista 
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Lisätietoja antaa:

talousjohtaja Timo Suuriniemi
puh. 010 469 4580

Metsä Tissue Oyj
Konserniviestintä

Johanna Kankkunen
viestintäpäällikkö

JAKELU     
HEX/Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Metsä Tissuewww.metsatissue.com Metsä Tissue tuo korkealaatuisilla pehmo- ja ruoanlaittopapereillaan mukavuutta kuluttajien, loppukäyttäjien ja asiakkaiden jokaiseen päivään. Se on yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittajista ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja. Yhtiön päätuotemerkit ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Metsä Tissuella on tuotantoa viidessä maassa, sen liikevaihto vuonna 2017 oli 1,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 2 800 henkilöä. Metsä Tissue on osa Metsä Groupia.

Tilaa