Energiatehokkaat Finnforest-ratkaisut esillä YK:n ympäristöystävällisen rakentamisen seminaarissa

12.10.2009

Metsäliiton Puutuoteteollisuus on kutsuttu esittelemään energiatehokkaita
rakentamisen ratkaisuja ja esimerkkikohteita UNECE:n ja FAO:n järjestämän
ympäristöystävällisen rakentamisen seminaarin yhteydessä. 

Lokakuun 12. päivänä Genevessä pidettävässä seminaarissa käsitellään puun
käyttöä ympäristöystävällisessä rakentamisessa keinona ilmastonmuutoksen
ehkäisemiseen. Seminaarin yhtenä tavoitteena on yksilöidä viestejä
Kööpenhaminassa pidettävälle YK:n ilmastokonferenssille, UNFCCC COP15:lle. 

”Puutuotteilla on monia hyviä ominaisuuksia ilmastonmuutoksen torjuntaa
ajatellen. Nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin jääneet toistaiseksi
hyödyntämättä ilmastopolitiikassa”, sanoo Mikko Ohela, kansainvälisestä
edunvalvonnasta Metsäliitto-konsernissa vastaava johtaja. ”Ensimmäinen askel
olisi, että COP15 antaisi tunnustuksen puutuotteisiin sitoutuvalle hiilelle.
Tällä hetkellä ilmastosopimuksen laskentassäännöt ovat ristiriidassa
fysikaalisen todellisuuden kanssa, sillä hakkuun katsotaan johtavan välittömään
hiilidioksidipäästöön, vaikka tuotteeseen päätyvä hiili pysyy pois ilmakehästä
pitkään ollessaan sitoutuneena rakennuksiin.” Rakennusten energiatehokkuuden
kehittämisessä on perinteisesti keskitytty vähentämään vain rakennusten käytön
aikaista energiankulutusta ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. ”On
tärkeää, että myös rakennusmateriaalien valmistamiseen käytetty energia ja
siitä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt otetaan huomioon. Eri
rakennusmateriaaleja vertailtaessa puu on erittäin energiatehokas materiaali
koko elinkaarensa ajan”, Ohela jatkaa. 

"Metsäliiton Puutuoteteollisuus kehittää teknisesti kilpailukykyisiä, energia-
ja kustannustehokkaita ratkaisuja sekä asuintaloihin että liike- ja julkiseen
rakentamiseen”, sanoo Mika Kallio, Rakentamisen ratkaisut -liiketoimintalinjan
johtaja. “Olemme kehittäneet saksalaisen PassivHaus-instituutin kanssa
asuinrakentamiseen sopivan passiivitalokonseptin, joka perustuu
I-palkkirakenteeseen. Finnforest Kerto® -tuotteisiin perustuva ratkaisumme on
tarkoitettu monikerroksisiin puurakennuksiin. Liikerakennuksiin kehittämämme
ympäristöystävällinen ”Green Store” -konsepti koostuu liimapuurungosta, pitkän
tukivälin kattoelementeistä ja julkisivupaneeleista .” 

Kestävästi hoidetuista metsistä hankittu puu on ilmasto- ja
ympäristöystävällinen rakennusmateriaali, jonka ympäristövaikutukset koko
elinkaarensa aikana ovat pienet. Puu on uusiutuva, uudelleenkäytettävä,
kierrätettävä materiaali ja se voidaan lopuksi hävittää ilman, että siitä
aiheutuu vahinkoa ympäristölle. Puutuotteet varastoivat hiiltä pitäen sen
poissa ilmakehästä koko tuotteen elinajan. Puuta on saatavilla lähes kaikkialla
maailmassa, joten sen kuljetuskustannukset ovat pienet. Puupohjaisten
tuotteiden valmistusprosessi kuluttaa vähemmän energiaa ja aiheuttaa vähemmän
päästöjä kuin kilpailevien materiaalien tuottaminen. Puu on myös uusiutuva
energianlähde, ja sen polttamisen yhteydessä syntyy saman verran hiilidioksidia
kuin se on kasvaessaan sitonut itseensä. 

Lisätietoja: Mikko Ohela, SVP, International Corporate Affairs,
Metsäliitto-konserni, puhelin + 50 598 8862, mikko.ohela@metsaliitto.fi

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa