EU:n Komissio hyväksyi Finnforest Oyj:n enemmistöosuuden oston norjalaisesta Moelven Industrier ASA:sta

20.07.01

Uudesta kokonaisuudesta Euroopan suurin mekaanisen metsäteollisuuden yritys

EU:n komissio on hyväksynyt Finnforest Oyj:n ja norjalaisen Moelven Industrier
ASA:n yhteenliittymän. Yhtiöiden maantieteelliset markkina-alueet ja
tuoteryhmät täydentävät toisiaan eivätkä aiheuta kilpailuoikeudellisia
ongelmia. Kaupan lopulliseksi toteutumiseksi tarvitaan Norjan kauppa- ja
teollisuusministeriön lupa. 

Enemmistöosuuden kautta Finnforest saa vahvan aseman pohjoismaisilla
markkinoilla ja liikevaihdoltaan se on Euroopan suurin mekaaninen
metsäteollisuuskonserni. Finnforestin ja Moelvenin yhteenlaskettu liikevaihto
on lähes 2 miljardia euroa. Syntyvä yhteenliittymä on suurin puupohjaisten
rakentamisen järjestelmien tuottaja. Sahatavaran, liimapuun ja vanerin
tuottajana konserni on Euroopan toiseksi suurin. 

Finnforestin tuotevalikoimaan kuuluvat sahatavara, vaneri, Kerto LVL, liimapuu
ja I-palkkituotteet. Finnforestilla on myyntiyhtiöt 16 Euroopan maassa ja
lisäksi USA:ssa ja Kiinassa. Konserni on suurin toimittaja tee-se-itse
-liiketoiminnalle Isossa-Britanniassa, Ranskan ja Saksan tee-se-itse
-markkinoilla sen asema on merkittävä. Moelvenin tuotevalikoimaan kuuluvat
sahatavara, sen jatkojalosteet sekä rakentamisen järjestelmätuotteet. Moelven
on keskittynyt puunkäyttöön rakentamisessa. 

Finnforestin Rakentamisen järjestelmät liiketoiminta-alue, katto-, lattia- ja
seinäjärjestelmineen sekä liikuntapaikkarakentamisen Silva-konsepti vahvistuu
Moelvenin puutuoteosa-elementeillä ja muilla rakentamisen järjestelmätuotteilla
sekä sisustusmateriaaleilla. Moelvenin ja Finnforestin liimapuutuotanto sekä
Finnforestin Kerto LVL -tuotanto synnyttävät yhdessä Euroopan merkittävimmän
rakentamisessa käytettävän tuotekokonaisuuden. 

Finnforest Oyj
Finnforest Oyj on kasvava kansainvälinen konserni. Sen ydinliiketoimintaa on
jalostettujen puutuotteiden, vanerin ja sahatavaran tuottaminen ja
markkinointi. Asiakkaat ovat teollisuuden loppukäyttäjiä, tee-se-itse-liikkeitä
ja puutavarakauppiaita sekä rakennustarvikeliikkeitä. Finnforest on Euroopan
johtava puunkäytön ja puutuotteiden ratkaisu- ja palveluyritys. Strategiana on
palvella asiakkaita yhä paremmin tuotevalikoimaa laajentamalla. Konserni toimii
20 maassa, henkilöstömäärä on yli 4 000 ja vuosiliikevaihto 1,3 mrd euroa.
Finnforest kuuluu Metsäliitto-Yhtymään. Finforest Oyj julkaisee 1.8.2001,
1-6/2001 osavuosikatsauksen. 

Metsäliitto-Yhtymä
Metsäliitto-Yhtymä on metsäteollisuuteen keskittynyt konserni, jonka
ydinliiketoimintoja ovat rakentamista palveleva mekaaninen metsäteollisuus,
paperiteollisuus ja pakkaaminen sekä selluteollisuus. Yhtymän liikevaihto
vuonna 2000 oli 7,5 miljardia euroa ja henkilöstöä on yhteensä yli 32 000.
Operatiivinen toiminta tapahtuu tytäryhtiöiden kautta. Yhtymä toimii Euroopassa
ja markkinoi tuotteitaan kaikkiin maanosiin. Metsäliitto-Yhtymällä on koko
Suomen kattava puunhankinta, emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan jäseninä on 127
400 yksityistä, perhemetsätaloutta harjoittavaa metsänomistajaa. 

Moelven Industrier ASA (public limited company)
Moelvenin pääliiketoiminta-alueet ovat sahateollisuus, sen jatkojalosteet sekä
rakentamisen järjestelmätuotteet. Rakennusryhmä koostuu kahdesta divisioonasta:
rakennus- ja sisustusjärjestelmät. Päätuotteita ovat moduleihin perustuvat
teollisuuden rakentamisen ratkaisut sekä sisustamisen puupohjaiset ratkaisut.
Suurin asiakasryhmä ovat norjalaiset ja ruotsalaiset rakennusliikkeet ja
rakentajat. Päämarkkina-alueet ovat Norjassa ja Ruotsissa, joiden osuus on yli
70 prosenttia liikevaihdosta. Moelvenin liikevaihto vuonna 2000 oli 4,7
miljardia Norjan kruunua. Liikevoittoa kertyi 223 milj. NOK, ja sijoitetun
pääoman tuotto oli 15,3 %. Omavaraisuusaste oli 37,5 %. Yhtiöllä on lähes 40
yksikköä Norjassa ja Ruotsissa. Työntekijöitä on 3 100. Moelven on aloittanut
toimintansa vuonna 1899. Yritys listautui Oslon Pörssiin vuonna 1981. 

Lisätietoja 

Finnforest Oyj, toimitusjohtaja Ari Martonen, puh. 050 2406

Finnforest Oyj, Engineered Wood liiketoimintaryhmän johtaja Bo Borgström, puh.
0400 714 311 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa