Finnforest Kerrostalojärjestelmä - ekotehokkuutta ja rakentamista helpottavia ratkaisuja

Metsäliiton Puutuoteteollisuuden kehittämän Finnforest Kerrostalojärjestelmän ydin ovat Kerto®-pilaripalkkirunko, Kerto-Ripa®-elementit rakennuksen välipohjiin ja Finnforest- tai Kerto-Ripa®-kattoelementit rakennuksen yläpohjiin. Rakennuksen jäykistävänä rakenteena käytetään Kerto-levyä.

Järjestelmä on tehokkaimmillaan 3–4-kerroksisissa asuin- ja liikerakennuksissa. Järjestelmän ansiosta rakentamisaikataulu nopeutuu perinteisiin rakennusjärjestelmiin verrattuna.

Avoin arkkitehtuuri, tasalaatuiset tehdasvalmisteiset rakennusosat ja rakenteiden keveys mahdollistavat joustavan tilankäytön ja rakennuksen muunneltavuuden koko sen elinkaaren ajan.

Kerrostalon runko on kokonaan puurakenteinen ja vain perustus on betonia. Myös porraskäytävät ja hissikuilut voidaan tehdä puusta. Rakennus jäykistetään 1,4–2,5 metrin levyisillä ja koko rakennuksen korkuisilla, kerrannaisliimatuilla kertopuisilla mastojäykisteillä.

Finnforest Kerrostalojärjestelmän tärkeä etu on nopea runkovaihe. Kun pilaripalkkirunko on jäykisteineen pystyssä, asennetaan seuraavaksi kattoelementit. Rakennus on säältä suojassa noin viikossa ja lisäsuojaa antavat suojapeitteet suojaavat viistosateelta. Välipohjan elementit asennetaan kurottajalla rakennuksen sivuilta.

Järjestelmään liittyvät ulkoseinät toimitetaan suurelementteinä. Julkisivumateriaalina käytetään Finnforest Kuningaspaneelia, jolla saadaan jopa 12 metriä yhtäjaksoista pintaa näyttävään julkisivuun.

Kerrostalon märkätilat voidaan toteuttaa moduuleina välipohjiin asennettavalla pintalaattarakenteella. Välipohjan ääneneristävyys on ratkaistu Finnforest SoundBar® -järjestelmällä.

Finnforest Kerrostalojärjestelmän edut
– Nopea runkovaihe
– Joustava tilankäyttö
– Tasalaatuinen, koska käytetään teollisia komponentteja
– Kevytrakenteinen
– Nopea rakentamisen kokonaisaika
– Kokonaistaloudellinen ja kilpailukykyinen

Puurakenteinen kerrostalo on ekotehokkaampi ja hiilijalanjäljeltään pienempi kuin kilpaileviin rakennusmateriaaleihin perustuva kerrostalo, koska puisten rakennusosien valmistukseen, kuljetukseen ja itse kerrostalon rakentamiseen kuluu vähemmän energiaa. Myös hiilidioksidipäästöjä syntyy vähemmän. Lisäksi puu on kasvaessaan sitonut ilmasta hiilidioksidia, joka varastoituu puurakenteisiin koko niiden käyttöiän ajaksi.

Video, joka havainnollistaa kerrostalojärjestelmän pääperiaatteen: nopea, joustava ja kokonaistaloudellinen:
www.finnforest.fi/kerrostalojarjestelma

Lisätietoa puusta ekotehokkaana rakennusmateriaalina:
www.finnforest.fi/Vastuullisuus/Pages/Default.aspx

Kuvat Metsäliiton kuvapankissa:
http://databank.metsaliitto.com/metsaliitto/finnforest.jsp?x=6067857&i=1882118428502121582091104238198760964

Lisätietoja:
Suunnittelu- ja kehityspäällikkö Jaakko Länsiluoto, Metsäliiton Puutuoteteollisuus, jaakko.lansiluoto@finnforest.com, puh. 040 740 7817

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa