Finnforest Oyj ja norjalaiset metsänomistajat sopimukseen Moelven Industrier ASA:n omistuksesta

09.08.01

Finnforest Oyj on tehnyt osakassopimuksen viiden norjalaisen
metsänomistajayhdistyksen ja yhden ruotsalaisen metsänomistajayhdistyksen
kanssa norjalaisen Moelven Industrier ASA:n osakkeista. 

Osakassopimuksen keskeisin tavoite on luoda pitkäjänteinen ja vakaa pohja
Moelvenin liiketoiminnan kehittämiselle. Sopimuksella vahvistetaan yhtiön
taloudellista kasvua ja toimimista vahvana norjalaisena yhtiönä, jonka
päämarkkina on Eurooppa. 

Finnforest teki 14. toukokuuta vapaaehtoisen ostotarjousmenettelytarjouksen
Moelvenin osakkeista tavoitteena enemmistöosuus. Finnforest toivoi
ostotarjousesitteessä metsänomistajien jäävän osakkaiksi kehittämään
yhteistyössä yhtiöstä Euroopan kärkinimeä mekaanisessa metsäteollisuudessa.
Kaupan lopulliseksi toteutumiseksi tarvittiin kilpailulainsäädännön edellyttämä
hyväksymismenettely EU:ssa sekä Norjan kauppa- ja teollisuusministeriön lupa. 

EU:n komissio hyväksyi kaupan 18. heinäkuuta. Norjan kauppa- ja
teollisuusministeriön taholta ei ole myöskään noussut esille esteitä kaupan
toteutumiselle, joten Finnforest odottaa kaupan saavan virallisen hyväksynnän
ensi viikon aikana. 

Finnforest ja norjalaiset metsänomistajat omistavat yhteensä 94,72 prosenttia
Molven Industrier ASA:n osakkeista. Finnforestilla on 57,13 prosenttia
osakkeista ja norjalaisilla metsänomistajilla yhteensä 37,59 prosenttia
osakkeista. Nk. pakollisen tarjousmenettelyn myötä Finnforest ostaa myöhemmin
loput osakkeet. 

Lisätiedot: 
Finnforest Oyj, toimitusjohtaja Ari Martonen, GSM 050-2406
Finnforest Oyj, Engineered Wood -liiketoimintaryhmän johtaja Bo Borgström, GSM
0500-714311 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa