Finnforest Oyj:le enemmistö Moelven Industrier ASA:n osakkeista

03.05.01


Finnforestin ostamien ja etukäteishyväksyntöihin perustuvien Moelven Industrier
ASA:n osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on 59 855 910 osaketta, joka vastaa
50,3 prosenttia kokonaisosakekannasta. 

Etukäteishyväksyntöjä oli 41.5 prosenttia. Finnforest Oyj on ostanut 10 450 542
osaketta, mikä on 8,8 prosenttia kokonaismäärästä. 

Tilaa