Finnforest Oyj tekee ostotarjouksen norjalaisen Moelven Industrierin osakkeista

02.05.01

Uudesta kokonaisuudesta Pohjoismaiden markkinajohtaja ja Euroopan suurin
mekaanisen metsäteollisuuden yritys 

Finnforest Oyj on ilmoittanut Oslon pörssiin tekevänsä ostotarjouksen
norjalaisen Moelven Industrier ASA:n osakkeista. Finnforest Oyj on hankkinut
etukäteishyväksyntöinä 49 405 368 osaketta, joka vastaa 41,5 prosenttia Moelven
Industrier ASA:n osakekannasta. Tavoitteena on saavuttaa enemmistöomistus.
Finnforest Oyj tarjoaa osakkeista 11,25 Norjan kruunua osakkeelta. Oslon
pörssin noteeraus osakkeelle 30.4.2001 oli 7,90 NOK. Moelvenin pörssiarvo on
noin 115 miljoonaa euroa. 

Enemmistöosuuden kautta Finnforestista tulisi Pohjoismaiden markkinajohtaja ja
liikevaihdoltaan Euroopan suurin mekaaninen metsäteollisuuskonserni.
Finnforestin ja Moelvenin yhteenlaskettu liikevaihto olisi lähes 2 miljardia
euroa. Syntyvä yhteenliittymä olisi markkinajohtaja puupohjaisissa rakentamisen
järjestelmissä. Sahatavaran, liimapuun ja vanerin tuottajana konserni olisi
Euroopan toiseksi suurin. 

"Finnforest ja Moelven muodostavat parhaan mahdollisen yhteenliittymän
tavoiteltaessa mekaanisen metsäteollisuuden markkinajohtajuutta Euroopassa.
Tuotteet täydentävät toisiaan ja samoin markkinat. Finnforestin
päämarkkina-alueet ovat Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Suomessa sekä
keskisessä Itä-Euroopassa. Moelven toimii vahvasti Pohjoismaissa. Yhteistyö
mahdollistaisi jatkossa liiketoiminnan laajentumisen muille Itämeren ympäristön
markkinoille.", Finnforest Oyj:n toimitusjohtaja Ari Martonen perustelee
ostotarjousta. 

Finnforestin tuotevalikoimaan kuuluvat sahatavara, vaneri, Kerto LVL, liimapuu
ja I-palkkituotteet. Moelvenin tuotevalikoimaan kuuluvat sahatavara, sen
jatkojalosteita sekä rakentamisen järjestelmätuotteita. Moelven on keskittynyt
sen lisäksi puunkäyttöön rakentamisessa. Tuotteet täydentäisivät toisiaan, ja
yhteisestä tuotannosta syntyisi kattavia tuoteperheitä. 

Finnforestin Rakentamisen järjestelmät liiketoiminta-alue, katto-, lattia- ja
seinäjärjestelmineen sekä liikuntapaikkarakentamisen Silva-konsepti
vahvistuisivat Moelvenin puutuoteosa-elementeillä ja muilla rakentamisen
järjestelmätuotteilla sekä sisustusmateriaaleilla. Moelvenin liimapuutuotanto
yhdessä Finnforestin Kerto LVL ja liimapuutuotannon kanssa synnyttäisivät
Euroopan merkittävimmän rakentamisessa käytettävän tuotekokonaisuuden. 

Lisäksi Moelvenin sahatavaran jalostustuotteet täydentäisivät hyvin
Finnforestin omaa jalostusta ja tuoteryhmää joka palvelee eurooppalaisia
tee-se-itse rakennusmateriaaliliikkeitä sekä tukkukauppaa. Laajennetun
tuotevalikoiman myynnissä hyödynnettäisiin Finnforestin koko Euroopan laajuista
kattavaa myynti- ja jakeluverkkoa. Yhteisinä etuina nähdään myös logistiikan,
markkinoinnin, asiakaspalvelun, e-kaupan sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan
todelliset synergiat. 

Finnforestin strategiset liiketoiminta-alueet ovat kauppa ja
kuluttajaratkaisut, teollinen loppukäyttö ja rakentamisen järjestelmät. Yhdessä
Moelvenin pääliiketoiminta-alueiden kanssa ne muodostaisivat strategisesti
yhteensopivan kokonaisuuden. 

"Moelven on operatiivisesti hyvin johdettu yhtiö, jonka tulos on viime vuosina
vahvistunut. Moelven ja Finnforest ovat Euroopan ainoat Engineered Wood -
yhtiöt, mikä on hyvä pohja tavoiteltaessa puupohjaisten ratkaisujen
markkinajohtajuutta Euroopassa. Lisäksi syntyy ainutlaatuinen mahdollisuus
pohjoismaisten metsänomistajien vahvaan yhteistyöhön", toteaa Martonen. 

Finnforest Oyj
Finnforest Oyj on kasvava kansainvälinen konserni. Sen ydinliiketoimintaa on
jalostettujen puutuotteiden, vanerin ja sahatavaran tuottaminen ja
markkinointi. Asiakkaat ovat teollisuuden loppukäyttäjiä, tee-se-itse-liikkeitä
ja puutavarakauppiaita sekä rakennustarvikeliikkeitä. Finnforest on Euroopan
johtava puunkäytön ja puutuotteiden ratkaisu- ja palveluyritys. Strategiana on
palvella asiakkaita yhä paremmin tuotevalikoimaa laajentamalla. Konserni toimii
20 maassa, henkilöstömäärä on yli 4 000 ja vuosiliikevaihto 1,3 mrd euroa.
Finnforest kuuluu Metsäliitto-Yhtymään. 

Finforest Oyj julkaisee 3.5.2001, klo 13.00 1-3/2001 osavuosikatsauksen.

Metsäliitto-Yhtymä
Metsäliitto-Yhtymä on metsäteollisuuteen keskittynyt konserni, jonka
ydinliiketoimintoja ovat rakentamista palveleva mekaaninen metsäteollisuus,
paperiteollisuus ja pakkaaminen sekä selluteollisuus. Yhtymän liikevaihto
vuonna 2000 oli 7,5 miljardia euroa ja henkilöstöä on yhteensä yli 32 000.
Operatiivinen toiminta tapahtuu tytäryhtiöiden kautta. Yhtymä toimii Euroopassa
ja markkinoi tuotteitaan kaikkiin maanosiin. Metsäliitto-Yhtymällä on koko
Suomen kattava puunhankinta, emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan jäseninä on 127
400 yksityistä, perhemetsätaloutta harjoittavaa metsänomistajaa. 

Moelven Industrier ASA (public limited company)
Moelvenin pääliiketoiminta-alueet ovat sahateollisuus, sen jatkojalosteet sekä
rakentamisen järjestelmätuotteet. Rakennusryhmä koostuu kahdesta divisioonasta:
rakennusjärjestelmät - ja sisustusjärjestelmädivisioona. Päätuotteita ovat
moduleihin perustuvat teollisuuden rakentamisen ratkaisut sekä sisustamisen
puupohjaiset ratkaisut. Suurin asiakasryhmä ovat norjalaiset ja ruotsalaiset
rakennusliikkeet ja rakentajat. Päämarkkina-alueet ovat Norjassa ja Ruotsissa,
joiden osuus on yli 70 prosenttia liikevaihdosta. Moelvenin liikevaihto vuonna
2000 oli 4,7 miljardia Norjan kruunua. Liikevoittoa kertyi 223 milj. NOK, ja
sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 %. Omavaraisuusaste oli 37,5 %. Yhtiöllä on
lähes 40 yksikköä Norjassa ja Ruotsissa. Työntekijöitä on 3 100. Moelven on
aloittanut toimintansa vuonna 1899. Yritys listautui Oslon Pörssiin vuonna
1981. 

Lisätietoja:

Finnforest Oyj, toimitusjohtaja Ari Martonen, puh. 050 2406

Finnforest Oyj, Engineered Wood liiketoimintaryhmän johtaja Bo Borgström, puh.
0400 714 311 

Finnforest Oyj, talousjohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553

Finnforest Oyj, hallinto- ja lakiasiainjohtaja Olli Hirvonen, puh. 0500 620 281

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa