Finnforest vahvistaa markkina-asemaansa Saksassa

05.04.01

Karl Schweyer ja Schütte-Lanz Finnforestin omistukseen

Finnforest Oyj on allekirjoittanut sopimukset Schütte-Lanz sekä Karl Schweyer
-nimisten yhtiöiden liiketoiminnan ostosta. Kaupat vahvistavat Finnforestin
markkina-asemaa Saksassa. 

Bremenissä ja Mannheimissa sijaitseva Karl Schweyer on Saksan johtavia
puulevytukkureita (vaneri ja OSB) ja maahantuojia. Sen puulevytukkuri-toiminnan
liikevaihto on 116 miljoonaa DEM. Toimitusmäärä on noin 135.000 m³ vuodessa.
Toiminta keskitetään Bremeniin. 

Brühlissa sijaitsevan Schütte-Lanzin liiketoiminta koostuu levytuotteiden
maahantuonnista ja tukkukaupasta sekä oman tehtaan 15.000 m³:n
rimalevytuotannosta. Schütte-Lanzin liikevaihto on 51 miljoonaa DEM.
Maahantuonnin ja tukkukaupan volyymi, 30.000 m³, integroidaan Finnforest
Baillou Deutschlandiin ja sitä kautta Finnforest Deutschlandiin joka muodostaa
yhden toimintakokonaisuuden. Schütte-Lanzin osto kasvattaa Finnforestin
markkinaosuutta Saksan rakennus- ja kuljetusväline -asiakassegmentteissä. Myös
Finnforestin Romanian Baco-tehtaalla valmistettavan pinnoitetun rimalevyn
tuotanto suunnataan näille kasvaville segmenteille 

Yrityskauppojen jälkeen Finnforest Deutschlandin liikevaihto on noin 450
miljoonaa DEM eli 225 miljoonaa euroa. Saksan osuus Finnforestin liikevaihdosta
on noin 17 prosenttia. Saksa on Ison-Britannian ohella Finnforestin tärkein
markkina-alue. 

Finnforestin puulevytuotteiden myyntivolyymi Saksassa nousee 430.000 m³:iin.
Tästä vanerin osuus on noin 340.000 m³. OSB:tä myydään noin 70.000 m³ ja sekä
kerto- ja liimapuuta 27.000 m³. Finnforest Deutschlandin laajentuvaan
tuotevalikoimaan kuuluu myös sahatavaraa 180.000 m³ ja DIY-tuotteita 50.000 m³. 

Markkina-asemaa Saksassa vahvistetaan edelleen. Myös tuotevalikoimaa
laajennetaan. Tätä tarkoitusta varten Finnforest Deutschlandin myynti-toiminnot
organisoidaan kiinteämmin yhdeksi kokonaisuudeksi palvelemaan uusia
asiakassegmenttejä. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Martonen, Finnforest Oyj, GSM 050 2406

Johtaja Wolfgang Hattendorf, Finnforest Deutschland, puh +49 4216911150

Johtaja Florian Burkheiser, Finnforest Baillou, puh. +43 (2236) 626400

Finnforest Oyj:n ydinliiketoimintaa on jalostettujen puutuotteiden, vanerin ja
sahatavaran tuottaminen ja markkinointi. Asiakkaat ovat teollisuuden
loppukäyttäjiä, tee-se-itse liikkeitä ja puutavarakauppiaita sekä
rakennustarvikeliikkeitä. Finnforest on Euroopan johtava puunkäytön ja
puutuotteiden ratkaisu- ja palveluyritys. Yhtiö toimii 20 maassa,
henkilöstö-määrä on yhteensä 4 000 ja vuosiliikevaihto 1,2 mrd euroa. 

Vaneri on valmistettu liimaamalla päällekkäin useita viilulevyjä. Vanerista
valmistetaan muun muassa huonekaluja ja rakentamisen valumuotteja. Lisäksi
vaneria käytetään kuljetus- ja perävaunuteollisuudessa. 

Rimalevy on vanerituote, jonka sydän on tehty rimoista ja pintaosa viiluista..

OSB-levy (Oriented Strand Board) on pitkistä ja kapeista lastuista valmistettu
puulevy, jota käytetään rakentamisessa, teollisuudessa ja pakkaamisessa. 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa