Finnforestin Keski-Euroopan organisaatio täsmentyy

03.09.01

Finnforest Baillou Deutschland sulautuu Finnforest Deutschlandin
liiketoimintaan. Finnforestin Saksan toimintojen konsolidointiin ja uuteen
rakenteeseen liittyen konsernissa on tehty seuraavat uudelleenorganisoinnit,
jotka tulevat voimaan välittömästi. 

Rimalevyliiketoiminnan investointien ja käyntiinajon varmistamiseksi Florian
Burkheiser keskittyy johtamaan Finnforestin toimintaa Comanestissa Romaniassa.
Tässä tehtävässä Burkheiser vastaa myös Schütte-Lanzin Brühlin
rimalevytuotannon suunnitelmanmukaisesta lopettamisesta ja siirtämisestä
Romaniaan. 

Edellämainittu suunnitelma tullaan aikatauluttamaan ja tarkistamaan
yhteistyössä Finnforest Deutschlandin organisaation kanssa työryhmässä.
Finnforest Bacosta työryhmässä vastuuhenkilöinä ovat Florian Burkheiser ja
Lasse Mäkelä sekä Finnforest Deutschlandista Heikki Pietiläinen. 

Nykyisen Finnforest Bailloun yksiköistä Puolan yksikkö raportoi Ole Salvénille
ja muut yksiköt mukaan lukien Finnforest Baco Romania ja Itävalta Veikko
Hoikkalalle. Finnforest Baillou Itävallan vt. toimitusjohtajaksi on nimitetty
Mika Peuranen. 

Päätöksen mukaisesti Finnforest Deutschlandin Brühlin toimipaikka kehitetään
vahvaksi Saksan eteläosan logistiikka- ja jatkojalostuskeskukseksi. Asiaan
liittyvää strategista ja operatiivista suunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja
siitä tullaan tiedottamaan viipymättä suunnitelman valmistuttua. 

Brühlin kehittämistä koskevaan suunnitelmaan liittyen Heikki Pietiläinen on
nimitetty Finnforest Schütte-Lanzin toimitusjohtajaksi. Tämän vastuualueen
ohella Pietiläinen vastaa edelleen Finnforest Deutschlandin
varatoimitusjohtajana Finnforest Deutschlandin tuotteiden myynnistä ja
markkinoinnista. Pietiläinen raportoi kummassakin tehtävässä Wolfgang
Hattendorfille. 

Lisätietoja 
Finnforest Oyj, vaneriryhmä, johtaja Veikko Hoikkala, puh. +358 1046 50499
Finnforest Deutschland GMBH, toimitusjohtaja Wolfgang Hattendorf, puh. +49
42169 11150 
Finnforest Oyj, hallinto- ja lakiasiainjohtaja Olli Hirvonen, puh. +358 500 620
281

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa