Finnforestin saharyhmä supistaa tuotantoa

26.06.01

Finnforestin sahoilla supistetaan tuotantoa toisen vuosipuoliskon aikana 140
000 kuutiometriä, joka on noin 12 prosenttia toisen vuosipuoliskon tuotannosta.
Tuotannon supistaminen pyritään toteuttamaan mm. vuoden 2002 talvilomien
aikaistamisella ja vaihtoehdoista keskustellaan henkilöstöryhmien kanssa. 

Syynä tuotannon rajoituksiin on vaikea markkinatilanne, voimakas myyntihintojen
lasku, korkea raaka-aineen hinta sekä havusahatavaran ylitarjonta. 

Finnforest Oyj:n sahatavaran kokonaistuotanto oli viime vuonna 2 277 000
kuutiometriä ja saharyhmän palveluksessa oli vuonna 2000 keskimäärin 1122
henkilöä. 

Finnforestin ydinliiketoimintaa on jalostettujen puutuotteiden, vanerin ja
sahatavaran tuottaminen ja markkinointi. Asiakkaat ovat teollisuuden
loppukäyttäjiä, tee-se-itse-liikkeitä ja puutavarakauppiaita sekä
rakennustarvikeliikkeitä. Finnforest on Euroopan johtava puunkäytön ratkaisu-
ja palveluyritys. Strategiana on palvella asiakkaita yhä paremmin
tuotevalikoimaa laajentamalla. Yhtiöllä on 12 sahaa, joista 11 sijaitsee
Suomessa ja yksi Virossa. Sahat ovat erikoistuneet kuusi- tai
mäntysahatavaraan. Yhtiö toimii 20 maassa, henkilöstömäärä on yli 4 000 ja
vuosiliikevaihto on 1,2 mrd. euroa. Finnforest kuuluu Metsäliitto-Yhtymään. 

Lisätietoja: Finnforest Oyj, saharyhmän johtaja Timo Pekkola, puh. 01046 74743,
0400 650 184 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa