Metsäliitto lopettaa Teuvan sahan toiminnan ja tehostaa Kaskisten jalostustoimintoja

Metsäliitto-konserni lehdistötiedote 11.12.2008
 
Metsäliitto lopettaa Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Teuvan sahan toiminnan.
Parantaakseen sahausliiketoimintansa kilpailukykyä yhä haasteellisemmaksi
muuttuneessa toimintaympäristössä Metsäliitto keskittää sahaustaan suurempiin
ja tehokkaampiin yksiköihin. 
 
"Sopeutustoimet, joihin kuuluvat Soinlahden ja Teuvan sahojen sulkeminen, ovat
välttämättömiä koko Saha- ja jalostusteollisuutemme kilpailukyvyn
parantamiseksi. Toimenpiteiden taustalla on suhteellisesti heikompi
kilpailukykymme vientimarkkinoilla pääasiassa logistiikka- ja
puuraaka-ainekustannusten vuoksi sekä Euroopan sahatavaramarkkinoiden
ylikapasiteetista aiheutuva tuotteiden alhainen hintataso", toteaa Metsäliiton
Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén. 
 
Yhteistoimintanevottelujen tuloksena Teuvan sahan toiminta päättyy tammikuun
2009 aikana, ja lisäksi Metsäliitto tehostaa Kaskisten jalostusyksikön
toimintaa vastaamaan uutta tuotantorakennetta ja sopeuttaa Teuvan sekä
Kaskisten yhteisiin toimintoihin kuuluvat henkilöstöresurssit uuden tilanteen
mukaisiksi. Työpaikkoja vähenee yhteensä 28. Metsäliitto tekee parhaansa, jotta
työpaikkansa menettäville henkilöille löytyy työtä joko muualta
Metsäliitto-konsernista tai muista yrityksistä. Yt-prosessin yhteydessä on
sovittu tukipaketista, joka helpottaa työllistymistä ja turvaa henkilöstön
taloudellista asemaa muutostilanteessa. 
 
Teuvan sahan tuotanto on jälkikäsitelty Kaskisissa. Saha on tuottanut yhdellä
tuotantolinjallaan mänty- ja kuusisahatavaraa noin 90 000 kuutiometriä
vuodessa. Jatkossa osa Teuvan tuotannosta siirtyy Metsäliiton muille sahoille. 
 
Soinlahden ja Teuvan sahojen sulkemisen jälkeen Metsäliiton Saha- ja
jalostusteollisuudella on Suomessa kahdeksan sahaa, jotka sijaitsevat
Eskolassa, Kemissä, Kyrössä, Kyröskoskella, Lappeenrannassa, Merikarvialla,
Rengossa ja Vilppulassa. Kaikkien sahojen tuotantoa rajoitetaan tällä hetkellä
erilaisin toimenpitein. 
 
Lisätietoja:
Puutuoteteollisuuden toimialajohtaja Ole Salvén, puh. 010 469 4870 (11.12. klo
13-15) 
Saha- ja jalostusteollisuuden johtaja Timo Pekkola, puh. 010 469 4743
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden viestintä Johanna Kankkunen, puh. 050 350 4005

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa