Metsäliitto suunnittelee Kyröskosken sahan toiminnan väliaikaista keskeyttämistä

8.12.2008

Metsäliiton Puutuoteteollisuus käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista
syistä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Kyröskosken sahalla perjantaina
12. joulukuuta 2008. Neuvottelut koskevat suunnitelmaa Kyröskosken sahan
toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä ja sahan sulkemisesta keskeytyksen
ajaksi sekä koko sahan henkilöstön lomauttamisesta toistaiseksi. 

Suunnitelman taustalla ovat sahateollisuuden syvenevä tappiollisuus ja
sahatavaran kysynnän heikkeneminen entisestään sekä vaikeasta
raaka-ainetilanteesta johtuva kuusisahauksen alueellinen keskittäminen. 

Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Kyröskosken sahan koko henkilöstöä, eli 67
henkilöä. 

Kyröskosken kuusisaha sijaitsee Hämeenkyrössä. Se tuottaa sahatavaraa noin 200
000 kuutiometriä vuodessa. Tuotannosta yli puolet on suuntautunut vientiin,
noin neljännes Metsäliiton Puutuoteteollisuuden omaan jalostukseen ja loput
kotimaan myyntiin. 

Lisätietoja: 
Metsäliiton Puutuoteteollisuuden markkinointi- ja viestintäjohtaja Johanna
Kankkunen, puh. 050 350 4005 

Yrityksestä

Metsä Woodwww.metsawood.fi Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristöystävällisiä puutuotteita rakentamiseen, teollisuuteen sekä jakelijakumppaneille. Tuotteet valmistetaan korkealaatuisesta ja uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta.Metsä Woodin liikevaihto vuonna 2017 oli 0,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 1 400 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Tilaa