Ainutlaatuinen Pilke-näyttely valmistuu yhteisenä ponnistuksena

Tiedote 26.11.2009

Rovaniemelle syntyy vuoden 2011 alussa ainutlaatuinen metsistä ja niiden tuotteista kertova tiedekeskustyyppinen näyttely. Näyttely- ja tiedekeskus Arktikumin viereen kohoavan Pilke-rakennuksen pohjakerroksesta löytyy tulevaisuudessa moniaistinen, tekemällä oppimiseen kannustava näyttely, jossa kerrotaan pohjoisten metsien käytöstä ja sieltä saatavista tuotteista. Näyttelyn vastaava tuottaja Heikki Hepoaho on ollut sekä ilahtunut että hämmentynyt huomatessaan, ettei metsien kestävästä käytöstä ja tuotteista aikaisemmin ole kerrottu tässä laajuudessa. " Pääsemme tekemään jotain ennen tekemätöntä, mikä on aina haastavaa ja inspiroivaa. On kuitenkin kummallista, ettei näin itsestään selvästä asiasta ole vielä ollut laajaa esittelyä missään. Kliseiseltä tämä kuulostaa, mutta tässä asiassa metsää ei Suomessa ole nähty puilta." Hepoahon mukaan Pilke-näyttelyssä kerrotaan metsistä ja sen tuotteista tulevaisuuteen katsoen. "Metsähistorialla on Suomessa monta hyvää tiedonvälittäjää, esimerkiksi Metsämuseo Lusto Punkaharjulla ja Lapin metsämuseo Rovaniemellä. Haluamme täydentää kuvaa kertomalla metsien tämän hetkisistä mahdollisuuksista ja merkityksestä sekä nostaa esiin kestävän metsien käytön avulla syntyvät tuotteet ja palvelut." Tavoitteeksi on asetettu, että näyttelyssä viihtyvät niin Rovaniemellä vierailevat matkailijat kuin muutkin metsien käytöstä kiinnostuneet. Tiedekeskusmaisuus ja kokemalla oppiminen puhuttelevat varmasti koululaisia, jotka ovat yksi Pilke-näyttelyn keskeinen kohderyhmä. Metsien merkitys oppimisympäristönä on valtava hyödyntämätönö mahdollisuus, jota myös halutaan edistää. Näyttelystä tulee Hepoahon toiveissa metsäalan toimijoiden yhteinen foorumi, jossa tavataan, opitaan ja kerrotaan metsänalasta kestävän kehityksen mahdollistajana. Pohjois-Suomen metsänomistajat ja puuta käyttävä teollisuus ovat olleet hankkeessa mukana alusta alkaen. Suomen Metsäsäätiön parhaillaan menossa oleva keräys Pilke-näyttelyn mahdollistamiseksi on tästä hyvä esimerkki. Pohjois-Suomen metsänomistajien liiton johtaja Jukka Aula toivoo omasta keräyskohteesta potkua Metsäsäätiön varojen keruulle. ”Pohjois-Suomen metsätalouden kannalta on hieno asia, että yhteistyössä löytyi sopiva hanke, jota Metsäsäätiön keräyksen avulla voidaan tukea. Pohjois-Suomen omaleimaisen metsätalouden esittelylle on todellinen tarve”, toteaa Metsänomistajaliitto Pohjois-Suomen johtaja Jukka Aula. ”Pohjois-Suomessa metsätalouden, matkailun ja perinteisten elinkeinojen sekä metsien suojelun välillä käydään jatkuvaa dialogia. Keskustelussa on paikallaan tuoda kuuluvammin esiin metsätalouden toimijoiden ääni. Pilke-projekti myös vahvistaa samalla pohjoissuomalaisten metsänomistajien ja puuta jalostavien yritysten sekä metsäorganisaatioiden yhteistyötä.” Tämä on ensimmäinen kerta, kun Pohjois-Suomessa toteutetaan Metsäsäätiön kohdennettu keräys. Alkuvuoden kaupoissa Metsäsäätiön keräykseen on osallistunut Lapissa 45 % puun myyjistä. Alkuvuosi on ollut puukaupan suhteen poikkeuksellisen hiljainen. Puukaupan vilkkaus tai hiljaisuus ei yleensä vaikuta keräystulokseen. Kokemusten mukaan Metsäsäätiön työn arvostus korostuu aina silloin, kun puun kysyntä vähenee. Lisätietoja: Johtaja Jukka Aula, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitto, puh. 0400 394 593 Vastaava näyttelytuottaja Heikki Hepoaho, Metsähallitus, puh.040 572 6440

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit