Davvi-Sámis divvot meahccebiillageainnuid jahkásaččat 25-30 km

Meahciráđđehus bargá dál meahccebiillageainnuid divvumiid. Ođđa geainnuid leat ráhkadan maŋimuš golmma jagi áigge sulaid 5 kilomehtera jahkásaččat. Ovdal ođđa geainnuid ráhkadedje 5-20 km jagis.

Almmustahtton 21.7.2009 Oassi meahccebiillageainnuin lea ráhkaduvvon 1950-70 –loguin, nuba dat dárbbašit juo divvuma. Geaidnodivvumiin buoridit geaidnofierpmádaga geavahanvejolašvuođaid ja álkidahttit boahttevaš geaidnofierpmádaga dikšuma. “Meahccebiillageainnuide lebbejit čievrra dahje mollejuvvon geađegávdnasa. Maiddái šaldit ja geaidnotrumpput ođasmahttojuvvojit”, meahccedoallohoavda Pertti Heikkuri muitala. Eanemus mearkkašahtti geainnuid divvunfidnut leat Kuutua ja Lohtu guovlluin sihke Gihttelgeainnu guoras. “Nu gohčoduvvon Kuutua ja Luolavaara geainnuide vudjet mollejuvvon geađgeávdnasa oktiibuot 20 kilomehtera mátkái. Geainnu divvumii lea dárbu, dan sivas go doppe leat boahtimin nuorra mehciid hárvemat”, meahccedoallohoavda Pertti Heikkuri dadjá. Dán jahkái geaidnobargguide leat bušeteren 300 000 euro ja ruđat bohtet muoraid vuovdinsisaboađuin. Geaidnobarggut álget geassemánu beallemuttus ja bistet gitta maŋŋit čakčii. Davvi-Sámis leat dál geaidnobargguin njeallje ágoartaváldi. Meahciráđđehus oastá geainnuid ráhkadan- ja buoridanbargguid suorggi fitnodatdoalliin. Soahpamušaid guhkkodat leat 1-4 jagi gaskka, dábálaččat bargguin figgat dahkat 3-4 jagi soahpamušaid. Bargoáigodat bistá sullii 2-8 mánotbaji, dan sivas go dálvi eastá birrajagi ágoarttaid. Stuorra oassi fitnodagain barget maiddái eará ágoartaaddiide sihke vuovdedoalus ja maiddái eará bargguin. Geaidnobargguin geavahit máŋggalágan mášeniid ja biergasiid dego rogganmášeniid, juvllalástejeaddjiid, billariid, geaidnohievvaliid, čievrabiillaid, mollenbiergasiid, geaidnoguoraid njáskanbiergasiid, dássejeaddjiid ja dilvenbiergasiid. Meahccebiillageainnuid geavahit maiddái guolásteapmái, meahcásteapmái ja murjemii. Meahccebiillageainnus johtimii ii dárbbaš lobi, baicce dat leat buohkaid anus. Birasáššiin doaibmat fápmosis leahkki láhkaásaheami ja Meahciráđđehusa birasoahpistangihppaga mielde. Bálvalusa doaimmaheaddji čatnása doaibmat nášuvnnalaš meahccesertifikáhta (FFCS) kritearaid mielde. Lassidieđut: Vuovdedoallohoavda Pertti Heikkuri, Meahciráđđehus, tel 0400 296 613

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit