Ennätysmäärä jalostettua siementä Suomen metsiin

Metsänuudistamiseen on käytetty tänä vuonna ennätysmäärä jalostettua eli siemenviljelyksillä tuotettua siementä. Suomen suurin metsäpuiden siementen tuottaja, Siemen Forelia Oy toimitti kevään aikana taimitarhoille ja metsäkylvöihin yli 3 000 kiloa jalostettua siementä. Lisäksi se välitti Pohjois-Suomessa yli 2 000 kiloa metsiköistä kerättyä siementä, josta valtaosa käytetään metsäkylvöihin.

Etenkin männyn uudistamisessa käytetään yhä enemmän siemenviljelyksillä tuotettua siementä, koska se tarjoaa paremman kasvun ja laadun. Siemenviljelyksiä on eri puolilla maata, joten jalostettua siementä on käytettävissä lähes koko Suomessa. Jalostetun siemenen käyttöä voidaan kuitenkin yhä lisätä monilla alueilla.

Viljellyn siemenen käytön lisääntyminen on erinomainen kehityssuuntaus metsänviljelyn ja puuntuotannon kannalta. Jalostetusta siemenestä syntyvät puut ovat hyvälaatuisia ja kasvavat nopeammin.

- Yhä useampi metsänomistaja panostaa siemenen alkuperään, koska haluaa kasvattaa laadukasta puuta metsissään, sanoo Siemen Forelia Oy:n Rovaniemen siemenkeskuksen johtaja Tuula Kenttälä.

Hyvälaatuista siemenviljelyssiementä ei riitä kaikkiin taimitarhakylvöihin, vaan osa taimista on kasvatettava aikaisempina vuosina kerätyistä metsikkösiemenistä. Tilanteeseen on osaltaan vaikuttanut parin viime vuoden aikana hurjana käynyt puukauppa. Kuusikoita on hakattu voimakkaasti ja niinpä myös taimien ja sitä kautta siementen kysyntä on kasvanut. Kuusta käytetäänkin metsänviljelyssä nyt lähes kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 1995.

Männyllä on hyviä siemenvuosia verrattain usein ja hyvää siementä on saatavissa läpi Suomen lukuun ottamatta aivan pohjoisimpia alueita. Kuusensiementen tilanne on hieman vaikeampi. Hyviä kuusen siemenvuosia oli viimeksi vuonna 2000 ja 2006, joten paikoitellen kuusen siemenistä voi olla jopa pulaa.

Tänä vuonna kuusi näyttää tekevän käpyjä edes kohtalaisesti vain Salpausselän eteläpuolella ja Lounais-Suomessa, joten siemenpulaan ei ole tulossa välitöntä helpotusta. Lähes kaikki kuusen siemenet käytetään taimitarhakylvöihin. Nyt seurataan tarkkaan, riittikö touko-kesäkuun vaihteen lämmin sääjakso laukaisemaan kukkasilmujen muodostumisen ensi kevättä varten. Jos lämmintä oli riittävästi, kuuselta voisi odottaa parempaa siemensatoa vuoden 2009 syksyllä.

Lisätiedot:
Tuula Kenttälä, Rovaniemen siemenkeskuksen johtaja, Siemen Forelia Oy, puh. 0205 64 6153

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit