Evon nuorisoleirikeskuksen perustamistyöt päätöksessä

Evon retkeilyalueelle perustettavan nuorisoleirikeskuksen perustamistyöt on saatu päätökseen. Leirikeskukseen on Metsähallituksen toimesta rakennettu vesi-, viemäri-, sähkö- ja tieverkosto. Leirikeskus valmistuu lopullisesti heinä-elokuussa 2010 pidettävälle partiolaisten Kilke-suurleirille ja palvelee jatkossa myös muita leiritoimintaa järjestäviä tahoja.

Kesäkuussa aloitetut työt ovat ensimmäinen askel pysyvän nuorisoleirikeskuksen perustamisessa. Metsähallitus on rakentamassa alueelle vielä mm. uimapaikan. Suomen Partiolaisten vastuulla on keskuksen maanpäällisten rakenteiden teko. Nuotiokatos ja laavukämppä puuliitereineen valmistuvat kesään mennessä. Tuliterän leirikeskuksen ottavat ensimmäisenä käyttöön noin 10 000 Kilke-leirille saapuvaa suomalaista ja ulkomaista nuorta. Pysyvä, noin 100 hehtaarin alueelle nouseva nuorisoleirikeskus helpottaa sekä partiolaisten että muiden leiritoimintaa järjestävien tahojen tulevaisuutta. Jatkossa työläitä suurleirialueita ei tarvitse enää rakentaa aina uuteen paikkaan. Alueen valmistuttua sitä ylläpitää ja sen varauksista eri järjestöille huolehtii Metsähallitus. Metsähallituksen ja Suomen Partiolaisten yhteistyönä edennyt nuorisokeskushanke sai alkunsa pääministeri Matti Vanhasen vierailusta edellisellä suurleirillä Padasjoella vuonna 2004. Opetusministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat myöntäneet hankkeelle tukea yhteensä noin 700 000 euroa. Myös tänä vuonna 150-vuotista taivalta juhliva Metsähallitus lahjoitti juhlavuoden puuhuutokauppatuloja nuorisoleirikeskuksen hyväksi. Lahjoitukseen osallistui myös Hämeenlinnan kaupunki. Aulangolla pidetyssä juhlahuutokaupassa Evon hanketta rahoittavat leimikot huusivat Stora Enso ja Metsäliitto. Lisätiedot: Puistonjohtaja Jere Rauhala, Metsähallituksen Etelä-Suomen Luontopalvelut, GSM 0400 825 983

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit