Evon retkeilyalueen hoidon ja käytön suunnittelun yleisötilaisuus 27.5.

Metsähallitus järjestää Evon retkeilyalueen hoidon ja käytön suunnittelusta kaikille avoimen yleisötilaisuuden 27.5.2010 Evokeskuksessa, Saarelantie 1, Evo, klo 18.00-20.00.

Tilaisuudessa esitellään suunnitelman laatimisen aikataulu ja sisältö. Osallistujilta kerätään palautetta ja toiveita suunnitteluun liittyen sekä näkemyksiä alueen kehittämisestä. Laadittavalla suunnitelmalla mm. turvataan alueen merkittävät luontoarvot, vastataan lisääntyvän virkistyskäytön haasteisiin ja luodaan toimintaedellytyksiä kestävän luontomatkailun kehittämiselle. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa! Lisätietoja: www.metsa.fi/evosuunnittelu Metsähallitus, suunnittelija Hanne Liukko, puh. 040 510 3113

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa